Skolininko turto paieška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skolininko turto paieška
Alternative Title:
  • Search for debtor’s property
  • Search of the property of a debtor in an execution procedure
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 3 (81), p. 99-105
Summary / Abstract:

LTValstybė, nustačiusi piliečiams teisminę pažeistų teisių gynimo tvarką, prisiėmė pareigą sukurti gerai funkcionuojančią teismo sprendimų vykdymo sistemą. Kad skolininkas, siekdamas išvengti išieškojimo nukreipimo, negalėtų paslėpti savo turto, turi būti naudojamos visos valstybės turimos priemonės, leidžiančios surasti šį turtą ir visiškai įvykdyti teismo sprendimą. Straipsnyje nagrinėjamas skolininko turto paieškos vykdymo procese teisinis reglamentavimas. Svarbiausi norminiai aktai, kuriuose nustatytos antstolio teisės ieškoti skolininko turto, yra Civilinio proceso kodeksas ir Antstolių įstatymas. Autoriaus nuomone, antstolio valdingi įgaliojimai yra viena iš pagrindinių prielaidų, leidžiančių efektyviai ieškoti skolininko turto. Straipsnyje išskiriami keli pagrindiniai šaltiniai, iš kurių galima gauti informaciją apie skolininko turtą. Tai trečiųjų asmenų turima informacija apie asmens turtą. Didžiausią reikšmę turi duomenys, saugomi valstybės registruose. Kitas svarbus informacijos šaltinis – tai paties skolininko antstoliui suteikta informacija. Skolininko pareiga suteikti duomenis apie turimą turtą nustatyta CPK 645 straipsnyje. Kai kurią informaciją apie skolininko turtą gali suteikti vykdomąjį dokumentą išduodanti institucija. Turtas gali būti surastas antstoliui tiesiogiai jo ieškant pas skolininką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Sprendimų vykdymas; Civil procedure; Enforcement of judgements.

ENBy laying down the procedure of legal remedy for violation of citizen rights, the state committed itself to creating a well-functioning system of enforcing court decisions. To make sure that debtor could not hide his property to avoid enforcement, all the measures available to the state should be used allowing it to locate the property and fully enforce the court decision. The article deals with the legal regulation of the search for a debtor’s property. The main legal acts providing for the bailiff’s right to search for the debtor‘s property is the Code of Civil Procedure and the Law on Bailiffs. The author of the article thinks that the wide powers given to the bailiff is one of the key preconditions for effective search for the debtor’s property. The article identifies several main sources providing information about the debtor’s property. First, the information about the person’s property held by the third parties. Second, the data kept in the state registers, which is the most significant source of information. Another important source of information is the information provided by the debtor to the bailiff. The debtor’s obligation to provide data about the property owned by him is provided for in Article 645 of the Civil Procedure Code. Furthermore, some information about the debtor’s property may be submitted by the body issuing the executive document. Finally, the property may be located when the bailiff looks for it directly at the debtor’s.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Antstolio procesinių veiksmų atlikimas elektroniniu būdu : galimybės ir problemos / Laura Gumuliauskienė, Vigintas Višinskis. Jurisprudencija. 2012, Nr. 19 (2), p. 507-524.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6751
Updated:
2018-12-17 11:49:30
Metrics:
Views: 56    Downloads: 6
Export: