Priimtino audito rizikos lygio įvertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priimtino audito rizikos lygio įvertinimas
In the Book:
Studijų ir verslo integracija. Kaunas: Kauno kolegijos Leidybos centras, 2005. P. 117-122
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTAuditas priskiriamas neišvengiančioms rizikos veiklos sritims, todėl šioje veikloje taip pat iškyla būtinybė įvertinti riziką. Dažniausiai audito teorijoje bei praktikoje audito rizikai įvertinti vartojami terminai: didelė (daugiau kaip 70 proc.), vidutinė (apie 50 proc.) bei maža (iki 30 proc.). Be to, žinodami, kad negalima visiškai pašalinti audito rizikos, auditoriai nusistato priimtiną lygį - jį prilygina maždaug 5 proc. Priimtinas audito rizikos lygis - tai subjektyviai nustatytas audito rizikos lygis, kurį auditorius yra pasirengęs prisiimti, jei audituotos finansinės atskaitomybės atlikus auditą ir auditoriui pateikus išvadą, aptinkama reikšmingų informacijos iškraipymų. Tyrimo tikslas - ištirti priimtino audito rizikos lygio įvertinimo galimybes. Priimtinas audito rizikos lygis turi būti įvertinamas skirtingais pasireiškimo lygmenimis. Todėl, tiriant priimtiną audito riziką, būtina įvertinti jos pasireiškimą finansinių ataskaitų ir sąskaitų likučių bei ūkinių operacijų lygmenimis. Auditoriui tikslinga priimtiną audito rizikos lygį, nusistatytą kiekvienoje audito proceso stadijoje bei visais audito rizikos pasireiškimo lygmenimis, palyginti su pasiekiamu audito rizikos lygiu, t.y. įvertinti jų sąryšį. Pasiekiamas audito rizikos lygis - tai audito metu įmanomas pasiekti audito rizikos dydis, kuris nustatomas tiriant įgimtą, kontrolės ir aptikimo rizikas. Auditoriui nustatant priimtiną audito rizikos lygį, būtina įvertinti: išorinių vartotojų pasitikėjimo finansine atskaitomybe laipsnį ir tikimybę, kad atsiras finansinių audituotos įmonės sunkumų pateikus audito išvadą.Reikšminiai žodžiai: Audito rizika; Priimtinas audito rizikos lygis; Pasiekiamas audito rizikos lygis; Audit risk; Inevitable audit risk; Preliminary audit risk.

ENAudit is attributable to the fields uf activity that confront inevitable risk; therefore it is vital to perform (he risk assessment. International audit standards define audit risk as the risk of the auditor being likely to offer a wrong opinion on material misinterpretations of (lie information contained in the financial reporting. Already in the audit planning stage the auditor must assess what are the determining factors of material misinterpretations of the financial reporting information. The work analysis reveals the levels of audit risk manifestation. Scientific works distinguish between two audit risk manifestation levels: 1) financial reporting and 2) account balance and economic operations. On the financial reporting level, the audit risk is assessed at the audit planning stage. The assessment is based on the available knowledge of the customer's business, business management, operations, ami the existing control system. Since most of the audit operations are performed at the level of accounts and economic transactions, the audit risk here is assessed through special procedures, the scope whereof depends on the preliminary audit risk assessment at the financial reporting level. The objective of an auditor should be to achieve a personally acceptable level of audit risk. Therefore the level of the audit risk established at each stage of the auditing process and acceptable at each level of the audit risk occurrence should be compared to the achievable audit risk level, i.e. to assess their interrelations. When the auditor defines the acceptable audit risk level, the following factors shall be considered: 1) the financial reporting trustworthiness in the opinion of the external users, 2) probability of the audited company to incur financial difficulties after the audit conclusion is made. [From the publication]

ISBN:
9955586621
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/675
Updated:
2013-04-28 15:20:27
Metrics:
Views: 34
Export: