Tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklai socialiniai padariniai paramos gavėjų subjektyviu vertinimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklai socialiniai padariniai paramos gavėjų subjektyviu vertinimu
Alternative Title:
Subjective approach to social effects of direct aid to the agricultural producers
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 211-220
Keywords:
LT
Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklai socialinių padarinių subjektyvaus vertinimo rezultatai, gauti vykdant mokslinių tyrimų projektą „Agrarinės politikos poveikis kaimo gyventojų pajamoms ir jų diferenciacijai“. Anketinės apklausos būdu buvo siekta atskleisti, kaip paramos gavėjai supranta, kokį pajamų perskirstymo socialinį vaidmenį atlieka tiesioginių išmokų politika ir kokie šio vaidmens socialiniai padariniai. Negausioje lietuviškoje ir vakarietiškoje literatūroje nagrinėjamas tiesioginių išmokų ar kitokių agrarinės politikos subsidijų poveikis ūkių pelningumui, produktyvumui bei kitiems veiklos rezultatams ir ūkiniams sprendimams. Tik pavieniuose Vakarų autorių darbuose buvo vertintas agrarinės politikos poveikis pajamų pasiskirstymui tarp ūkininkaujančios bendruomenės. Lietuvoje šį agrarinės politikos pajamų perskirstymo efektą svarbu nustatyti dėl kelių svarbių priežasčių. Viena jų yra ta, kad tiesioginės išmokos žemės ūkio veiklai užkerta galimybę ūkininkaujantiems mažuose ūkiuose gauti paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą. Antra – ta, jog tiesioginės išmokos žemės ūkio veiklai paskirstomos netolygiai tarp paramos gavėjų, ir tai didina ūkininkaujančios bendruomenės pajamų nelygybę. Žinojimas, kaip šiuos socialinius padarinius vertina patys paramos gavėjai, yra svarbus reformuojant agrarinę ir socialinę politikas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pajamų nelygybė; Subjektyvus vertinimas; Tiesioginės išmokos; Žemės ūkis; Agriculture; Direct payments; Income inequality; Subjective approach.

ENThe paper presents the results of "The Impact of Agricultural Policy on Income Levels and Income Differentiation among Rural Inhabitants" project based on the subjective approach to the evaluation of social effects of direct aid. The aim of the research is to uncover the beneficiaries’ perceptions of direct aid to producers as a means of social redistribution as well as its social effects. The research is based on primary data that were obtained from a quantitative survey of the recipients of agricultural direct aid. The literature on the effects of direct aid or other agricultural policy subsidies on farm profitability, productivity, results of operation, and decision making is scarce. There are only a few of studies by Western authors evaluating the agricultural policy effects on the income distribution in the agricultural community. It is important to determine this redistributional agricultural policy effect in Lithuania because of a number of significant reasons. Firstly, receiving direct payments deprives the small farm households of social benefit support provided by the Financial aid to disadvantaged families and living alone persons law of Republic of Lithuania. Secondly, agricultural direct aid is unequally distributed among beneficiaries and that increases the income inequality in the agricultural community. The results of the study on the farming community’s perception of the aforementioned social effects are very important in agricultural and social policy making. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67468
Updated:
2020-04-10 12:42:00
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: