A Farming efficiency estimation model based on fuzzy MULTIMOORA

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Farming efficiency estimation model based on fuzzy MULTIMOORA
Alternative Title:
Ūkininkavimo efektyvumo vertinimo modelis, paremtas neraiškiuoju metodu MULTIMOORA
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 43-52
Keywords:
LT
Ūkininkavimas / Farming; Žemės ūkio gamyba / Agricultural production.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – patobulinti ir pritaikyti daugiakriterinio vertinimo procedūrą, skirtą palyginti skirtingų ūkininkavimo tipų efektyvumą. Tyrime analizuoti Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenys (laiko eilutės). Tyrimo periodas – 2003–2010 m. Ekonominio efektyvumo užtikrinimas yra vienas iš svarbiausių valdymo ekonomikos valdymo tikslų. Taigi yra svarbu identifikuoti efektyviausius ir šiuo požiūriu labiausiai atsilikusius ūkininkavimo tipus. Tyrimo uždaviniai: 1) aptarti neraiškiojo MULTIMOORA metodo taikymą; 2) sudaryti rodiklių rinkinį efektyvumo vertinimui; 3) įvertinti skirtingų ūkininkavimo tipų efektyvumą. Pritaikytas neraiškusis MULTIMOORA metodas leido atsižvelgti į tam tikrą neapibrėžtumą, būdingą visiems ekonominiams reiškiniams. Tyrimo rezultatai parodė, kad efektyviausiai veikė sodininkystės ir daržininkystės ūkiai. Antrieji pagal veiklos efektyvumą buvo mišrūs augalininkystės ir kiaulininkystės ūkiai. Žemiau vidutinio Lietuvos ūkio efektyvumo lygio veikė mišrūs vyraujant augalininkystei, mišrūs augalininkystės – žolėdžių gyvulių ir mišrūs vyraujant žolėdžiams gyvuliams ūkiai. Pastariesiems ūkininkavimo tipams ateityje turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys priimant strateginio valdymo sprendimus. Investicijų į technologijų atnaujinimą šiuose ūkiuose didinimas padėtų gerinti produkcijos kokybę, o tuo pačiu ir pajamas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinis vertinimas; Efektyvumas; MULTIMOORA; Neraiškieji skaičiai; Ūkininkavimo tipai; Žemės ūkis; Agriculture; Efficiency; Farming types; Fuzzy number; MULTIMOORA; Multi-criteria decision making.

ENThe paper focuses on development and application of the multi-criteria decision making framework for estimation of farming efficiency across different farming types. In this study time series data from the Farming Accountancy Data Network were analyzed. The research covers the period of 2003–2010. Indeed, reaching an economic efficiency is the foremost objective of managerial economics. Therefore, it is important to identify certain types of farming which are the forerunners or laggards in terms of operation efficiency. The following tasks were set: 1) to discuss the fuzzy MULTIMOORA method; 2) to develop the indicator set for efficiency assessment; 3) to evaluate efficiency of different farming types. The applied fuzzy MULTIMOORA method enabled to tackle the uncertainty specific to economic phenomena. The results showed that the most efficient farming type was horticulture and permanent crop farming. The second most efficient farming type was mixed field crop – granivore, pig farming. Mixed cropping, field crops – grazing livestock, and mixed livestock, grazing were ranked as those below the average farm in terms of efficiency. These types of farming should receive the highest support for technological improvements. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67443
Updated:
2018-12-16 23:57:48
Metrics:
Views: 13
Export: