Vartotojų lojalumo lygių identifikavimas verslas-verslui rinkoje santykių rinkodaros kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vartotojų lojalumo lygių identifikavimas verslas-verslui rinkoje santykių rinkodaros kontekste
Alternative Title:
Identification of customer loyalty levels in business-to-business market in the context of relationship marketing
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 4 (28), p. 172-181
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTVersle vykstantys transformacijos procesai kelia naujus reikalavimus įmonėms pritraukiant vartotojus ir formuojant jų lojalumą, o tai skatina ieškoti naujų verslo koncepcijų pritaikymo galimybių. Santykių rinkodara yra ne tik ilgalaikių santykių su vartotojais ir kitais rinkos dalyviais užmezgimo, palaikymo bei stiprinimo, kitaip tariant, įmonės santykių sistemos sukūrimo ir jos valdymo prielaida, bet ir viena iš sėkmingiausių verslo plėtros idėjų verslas-verslui (angl. k. business-tobusiness) rinkoje. Tai įvertinant išryškėja mokslinė problema, kurią detalizuoja probleminiai klausimai: kokios teorijos yra reikšmingos, siekiant atskleisti vartotojų lojalumą verslas-verslui rinkoje santykių rinkodaros kontekste? Kaip vartotojų lojalumo lygių identifikavimas įgalina įmones veikiančias verslas-verslui rinkoje pasirinkti atitinkamas vartotojų lojalumo stiprinimo priemones? Tyrimo objektas – vartotojų lojalumo lygiai. Tyrimo tikslas – išnagrinėjus vartotojų lojalumo lygių teorinius aspektus, identifikuoti vartotojų lojalumo lygį verslas-verslui rinkoje santykių rinkodaros kontekste. Straipsnyje išryškinami teoriniai vartotojų lojalumo verslas-verslui rinkoje santykių rinkodaros kontekste aspektai bei pagrindžiamos tyrimo metodologinės nuostatos, kurių pagrindu atliktas empirinis tyrimas, leidęs identifikuoti įmonės, veikiančios verslas-verslui rinkoje, vartotojų lojalumo lygius santykių rinkodaros kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rinka; Santykių rinkodara; Vartotojų lojalumas; Vartotojų lojalumo lygiai; Verslas verslui; Verslas-verslui rinka; Business-to-business; Business-to-business market; Customer loyalty; Loyalty level; Market; Relationship marketing.

ENTransformation processes occurring in business pose new requirements to companies when attracting customers and building their loyalty, thus encouraging to search for opportunities to apply new business concepts. Taking this into account, a scientific problem becomes evident, which is elaborated through the following problem questions: which theories are significant to disclosing of customer loyalty in business-to-business market in the context of relationship marketing? How does the identification of customer loyalty levels enable the companies operating in a business-tobusiness market to choose the appropriate customer loyalty strengthening measures? Object of research – customer loyalty levels. The purpose of research is to identify the customer loyalty level in a business-to-business market in the context of relationship marketing after examining the theoretical aspects of customer loyalty levels. The article lays stress upon theoretical aspects of customer loyalty levels in relationship marketing context, which revealed that relationship evolution process in relationship marketing is based on stages theory and states theory. The evolvement of relationships constitutes evolution and progression, to be attained through increasing commitment and mutual dependability. It is noteworthy that one becomes a loyal customer gradually, and seeking to enhance customer loyalty the company should, therefore, first of all diagnose their level of loyalty in order to select effective measures promoting even higher customer loyalty and thus meet their needs. The article substantiates the qualitative research methodology that is based on system theory and relationship marketing and customer loyalty concepts.The empirical research to determine the customer loyalty levels (Neutral, Potentially Loyal, Subconsciously Loyal and Sincerely Loyal) was carried out in a Lithuanian capital venture operating in a business-to-business market, in order to purposefully select the loyalty building measures for the creation of complex customer loyalty program that would help meeting the needs of the company customers while maintaining a constant level of loyalty and promoting higher loyalty when shifting from lower to higher level of loyalty. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67435
Updated:
2018-12-16 23:57:47
Metrics:
Views: 22    Downloads: 8
Export: