The Potential of community-based tourism development in Vilnius district municipality

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Potential of community-based tourism development in Vilnius district municipality
Alternative Title:
Bendruomeninio turizmo vystymo galimybės Vilniaus rajone
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 4 (28), p. 157-163
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendruomeninis turizmas; Regionas; Turizmo vystymas; Vietos bendruomenė; Vilniaus; Vilniaus rajonas; Community-based tourism; Local community; Tourism development; Vilnius region.
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Turizmas / Tourism; Vietos bendruomenė; Vilniaus; Vilniaus rajonas.
EN
Local community; region.
Summary / Abstract:

LTBendruomeninis turizmas ilgainiui tapo vienu iš svarbiausiu turizmo tyrimų objektų. Tiesa, Lietuvoje ši tema iki šiol praktiškai nėra rimčiau nagrinėta. Todėl tikėtasi, kad šio tyrimo rezultatai bus naudingi tiek praktiniu, tiek ir akademiniu požiūriu. Pagrindinis šio mokslinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti bendruomeninio turizmo vystymo galimybes Vilniaus rajone ir pasiūlyti priemones šios rūšies turizmo plėtrai užtikrinti. Darbas atliktas remiantis kokybiniais tyrimais. Reikalingi duomenys ir informacija buvo renkami dviem būdais, t.y. analizuojant literatūrą ir pusiau struktūrizuotais interviu. Tyrimo eigoje paaiškėjo keletas esminių, bendruomeninio turizmo vystymą Vilniaus rajone stabdančių veiksnių, į kuriuos būtina atsižvelgti. Apskritai situacija plėtoti šios rūšies turizmui nagrinėjamoje vietovėje gana palanki. Atsižvelgdami į tai, autoriai pateikia konkrečių pasiūlymų dėl tam reikalingų priemonių. [Iš leidinio]

ENCommunity-based tourism has become an important part of tourism research worldwide. In Lithuania, however, it has not gained much academic attention yet. With this study, the authors try to deliver more knowledge on the subject in their home country. The aim of the study is to examine the potential of community-based tourism in Vilnius district municipality, as well as to propose measures to ensure its feasibility. A qualitative approach is used. The data mainly comes from literature review and semi-structured interviews. The research reveals a number of issues that need to be addressed and tackled if a community-based tourism is sought. Therefore, a number of corresponding measures are proposed. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67434
Updated:
2018-12-16 23:57:47
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: