Teachers' beliefs about teaching reading in a secondary school in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teachers' beliefs about teaching reading in a secondary school in Lithuania
Alternative Title:
Mokytojų vertybinės nuostatos apie skaitymo įgūdžių mokymą vidurinėje mokykloje Lietuvoje
In the Journal:
Verbum. 2015, t. 6, p. 271-280
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokytojų vertybinės nuostatos; Mokytojų vertybinės nuostatos, skaitymas, vidurinė mokykla; Skaitymas; Vidurinė mokykla; Practices; Reading; Secondary school; Teachers beliefs; Teachers beliefs, reading, practices, secondary school.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogai / Pedagogues; Skaitymas; Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje literatūroje yra pripažįstama, kad mokytojų turimos vertybinės nuostatos daro įtaką metodologinių sprendimų pasirinkimui ir mokinių akademiniams pasiekimams. Šių nuostatų analizė yra svarbi ir reikšminga, vystant ir diegiant būsimų ir esamų mokytojų kvalifikacijos kėlimo programas ir siekiant tobulinti užsienio kalbos mokymo metodiką. Vertybinės nuostatos šiame straipsnyje yra apibrėžiamos kaip daugianaris konceptas, kuris apima profesines žinias, asmenines savybes, požiūrius, įsitikinimus ir pažinimus, kurie yra formuojami ir įtakojami socialinės aplinkos, kurioje individai vykdo savo veiklą. Šis mokslinis tyrimas buvo atliktas Lietuvoje, interviu metodu apklausus penkias anglų kalbos mokytojas, dėstančias anglų kalbą vidurinėje mokykloje. Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti kaip tyrimo dalyviai suvokia, kokie yra mokinių poreikiai ugdant skaitymo įgūdžius ir kokiomis vertybinėmis nuostatomis mokytojos vadovaujasi, parinkdamos skaitymo ugdymo būdus ir metodus. Tyrimo metu taip pat siekta išsiaiškinti, kaip mokytojos vertina skaitymo metodų taikymo efektyvumą. Duomenų analizė atskleidė, kad visos tyrime dalyvavusius mokytojos teoriškai skaitymą suprato kaip linijinį psichologinį procesą, kurio metu mokiniams yra svarbu įsisavinti ir gilinti žodyno ir gramatines žinias. Tačiau respondentai, paklausti apie metodologinę skaitymo mokymo praktiką, atskleidė daugiasluoksnę nuostatą, kad skaitymas yra raštingumo ugdymo procesas, kurio metu turi būti ne tik integruotai mokomi kalbėjimo, rašymo ir klausymo įgūdžiai, bet ir formuojama asmenybė, skatinant kritinį mąstymą ir tarpkultūrinę kompetenciją. Tyrimas taip pat parodė, kad respondentams trūksta anglų kalbos komunikacinės kompetencijos ir žinių apie naujausius skaitymo mokymo metodus, siekiant patenkinti mokinių poreikius, jiems formuojant skaitymo įgūdžius.Duomenų analizė leidžia prieiti išvados, kad teorinės respondentų žinios apie skaitymo mokymą nesutampa su jų asmenine vertybine nuostata apie skaitymo metodologinę praktiką. Respondentai atskleidė, kad šiems vertybinių nuostatų skirtumams darė įtaką tokie faktoriai kaip egzaminų reikalavimai, asmeninė mokytojų patirtis ir mokinių poreikiai. [Iš leidinio]

ENThe beliefs teachers hold are significant concepts that shape the work that they do in classrooms. In accordance with such beliefs, teachers exert some influence over their working environments and decide what and how to teach learners. Understanding the beliefs of teachers is important to develop pre-service and in-service teacher development programmes and to increase the teaching quality. However, there is little previous research on this issue in the Lithuanian secondary school context. This case study explored the beliefs of five English language teachers when it came to teaching reading in a secondary school in Lithuania. The study sought to investigate teachers’ beliefs about the reading needs of secondary school students who learn English as a foreign language (FL). It also explored the methods that teachers reported they used to meet students’ needs in reading classrooms. The findings suggest that teachers’ theoretical beliefs about the reading development vary from the personal beliefs of how the teaching of reading should be conducted in the classrooms. [From the publication]

DOI:
10.15388/Verb.2015.6.8824
ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67390
Updated:
2020-12-26 13:15:51
Metrics:
Views: 31    Downloads: 7
Export: