Principles and substantiation of sustainable development management studies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Principles and substantiation of sustainable development management studies
Keywords:
LT
Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTDarnus vystymasis yra siejamas su žmogaus veiklos tobulinimo procesais užtikrinančiais socialinę ir ekonominę darną bei ekologinę pusiausvyrą. Pažeidus darnaus vystymosi principus, iškyla rizika, kuri gali būti įvairių rūšių ir kartais sunkiai suvokiama esamoje situacijoje. Nedarnios žmogaus veiklos padariniai pakenkia žmogui kur kas labiau ir gali turėti įtakos ateities kartų išlikimui. Straipsnyje svarstomi pagrindiniai darnaus vystymosi tikslai ir problemos vadybos moksle ir studijose. Taip pat remiantis negiamais nedarnaus vystymosi procesų kontrolės ir koordinavimo padariniais, analizuojami pagrindiniai rizikos faktoriai. Pagal gerai suvokiamą globalizacijos fenomeną ir ekonominio vystymosi tendencijas, nagrinėjami nauji tarpvalstybiniai ir tarpministeriniai bendradarbiavimo būdai.Reikšminiai žodžiai: Tolydus vystymasis; Švietimas; Tyrimai; Tolydaus valdymo ir administravimo programos.

ENSustainable development is related to enhancement of human activities to ensure a social and economic sustainability and ecological balance. If the principles of sustainable development are neglected, this will give rise to risks that can be numerous and difficult to grasp under given circumstances. The repercussions of unsustainable human activity have a much more detrimental impact on human and can doom the survival of future generations. The article examines the key aims and issues of sustainable development in managerial science and studies. In addition, on the basis of negative repercussions of control and coordination of unsustainable development processes, the most vital risk factors are analysed. The well-perceived phenomenon of globalisation and economic development is used as a basis for analysing new inter-governmental and inter-ministerial methods of communication.

ISBN:
9955-28-041-7
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6739
Updated:
2013-04-28 16:29:03
Metrics:
Views: 19
Export: