Temperature metaphors in Lithuanian and English: contrastive analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Temperature metaphors in Lithuanian and English: contrastive analysis
Alternative Title:
Temperatūros metaforos lietuvių ir anglų kalbose: gretinamoji analizė
In the Journal:
Verbum. 2015, t. 6, p. 207-219
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gretinamoji analizė; Konceptualioji metafora; Metaforinis pasakymas; Temperatūros metaforos; Conceptual metaphor; Conceptual metaphor, metaphorical expression; Contrastive analysis; Metaphorical expression; Temperature metaphors.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Gretinamoji analizė; Konceptualioji metafora; Metaforinis pasakymas; Temperatūros metaforos.
EN
Conceptual metaphor; Conceptual metaphor, metaphorical expression; Contrastive analysis; Metaphorical expression; Temperature metaphors.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma gretinamoji analizė, kurios objektas – temperatūros metaforos ir jų raiška lietuvių ir anglų kalbose. Tekstynų medžiaga paremtas tyrimas atskleidžia ir bendras metaforizacijos tendencijas, ir specifinius kalbų bruožus – savitas konceptualiąsias metaforas ir jų raiškos būdus. Dėl universalios fizinės patirties ir bendrų kultūros tradicijų didžioji dalis metaforizuojamų požymių gretinamose kalbose sutampa. Šie požymiai dažniausiai priskiriami žmogui, jo emocijoms, veiklai ir santykiams su kitais žmonėmis. Karštis kaip aukšta temperatūra metaforizuoja didelį intensyvumą (emocijų, veiklos, sudėtingų, nemalonių situacijų), šiluma, tapatinama su paties žmogaus kūno temperatūra, – malonius jausmus, pojūčius, draugiškus, artimus santykius, o šaltis ir (ar) vėsuma – šių požymių priešybes, t. y. mažą emocijų ir veiklos intensyvumą ar visišką nebuvimą arba neigiamus jausmus, pojūčius, santykius. Abiejose kalbose taip pat realizuojamos konceptualiosios metaforos SKUBA, NAUJUMAS YRA KARŠTIS ir PRADINIS ETAPAS YRA APŠILIMAS. Anglų kalboje temperatūros kaip metaforų ištakos srities apimtis didesnė. Čia produktyvesnės karščio ir vėsumos metaforos – remiantis karščio konceptu metaforizuojamas populiarumas, gera kokybė, o vėsumos konceptą reprezentuojantis cool reiškia šaunumą, patrauklumą, madingumą. Anglų kalboje dažnesnė ir įvairesnė teigiamų vėsumos metaforomis konceptualizuojamų požymių – savitvardos, santūrumo, racionalumo – raiška, sietina su tautiniais britų charakterio ypatumais. Kalbos lygmenyje metaforiniai pasakymai skiriasi keliais aspektais: gramatiniais požymiais (pasakymų apimtimi, kalbos dalimis), junglumo modeliais, specifiniais dariniais, frazeologizmais, konvencionalumu ir abstraktumo/konkretumo lygiu.Pastebėta ir gretinamų kalbų sąveika – anglų kalbos, dominuojančios šiuolaikinėje globalioje kultūroje, metaforų ir jų raiškos formų skverbimasis į lietuvių kalbą (vartojami semantizmai, nebūdingi junginiai, anglų kalbos elementai, nauji terminai). [Iš leidinio]

ENRegardless the universality of metaphor as a cognitive phenomenon, particular conceptual metaphors and their realisation features differ across languages, posing problems in teaching/learning of languages and translation. Even metaphors based on bodily experience (the body, its structure, senses, etc.), which is typically assumed to be universal, reveal language specific patterns of metaphorisation. This study aims at identifying and contrasting temperature metaphors in Lithuanian and English. Their source domains are temperature concepts of heat, warmth, coolness and cold as different qualities on a temperature scale, mapped onto target domains which are metaphorised (emotions, relationships, etc.). The contrastive analysis is accomplished at two levels – conceptual temperature metaphors and metaphorical expressions that realise them. The methodology of research centres on the method of conceptual metaphor analysis combined with a corpus linguistic approach – metaphorical expressions are derived from the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language and the British National Corpus. [From the publication]

DOI:
10.15388/Verb.2015.6.8819
ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Related Publications:
Metaphorical nomination in IT terminology in Lithuanian and English languages / Vilija Celiešienė, Saulutė Juzelėnienė. Journal of language and cultural education. 2019, vol. 7, no. 1, p. 84-102.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67384
Updated:
2019-03-08 17:35:07
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: