Impeachment of the president of the Lithuanian Republic : the procedure and its peculiarities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impeachment of the president of the Lithuanian Republic: the procedure and its peculiarities
In the Book:
Uppsala yearbook of East European Law, 2004 / edited by Kaj Hober. London: Wildy, Simmonds and Hill, 2005. P. 248-282
Summary / Abstract:

LTĮvade autorius pabrėžia, jog straipsnis atsirado, norint teisiškai įvertinti 2003-2004 m. Lietuvoje vykusią Respublikos Prezidento apkaltą. Pradžioje autorius aprašo dabartinę Lietuvos valdymo formą ir Prezidento vaidmenį valdžios institucijų sąrangoje. Trečioje dalyje atskleidžiamos Seimo Laikinosios komisijos suformuluotos išvados, ketvirtoje dalyje aptariamas 2004 m. gegužės 13 d. Konstitucinio teismo nutarimas dėl šios komisijos išvadų ir kompetencijos konstitucingumo. Penktoje dalyje autorius pateikia Konstitucinio teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimo dėl p. Jurijaus Borisovo pilietybės suteikimo konstitucingumo analizę. Šeštoje dalyje pateikti Seimo Specialiosios komisijos suformuluoti kaltinimai Respublikos Prezidentui. Vėliau autorius teigia, kad Prezidento apkalta prasidėjo po to, kai Seimas pritarė Specialiosios komisijos kaltinimams. Tačiau po Seimo kreipimosi į Konstitucinį teismą dėl šių kaltinimų konstitucingumo – apkaltos procesas buvo sustabdytas. Tik gavus Konstitucinio teismo patvirtinimą, kad trys iš šešių kaltinimų neprieštarauja Konstitucijai, Prezidento apkalta vėl buvo tęsiama Seime, pradedant šalių argumentų svarstymais, Prezidento paskutinio žodžio išklausymu ir baigiant – Seimo narių balsavimu dėl Respublikos Prezidento pašalinimo iš pareigų. Aštuntoje dalyje svarstomas Prezidento imuniteto klausimas, pareigūnai kuriems gali būti taikoma apkalta, apkaltos pagrindai, apkaltos institucija ir pašalinimui iš pareigų reikalinga balsų dauguma. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apkaltos; Prezidentai; Impeachment; President.

ENIn the preface, the author emphasises that the article was created to legally assess the presidential impeachment in Lithuania in 2003-2004. First, the author describes the current form of governance in Lithuania and the president’s role among the authorities. Part three reveals the findings of the parliamentary ad-hoc commission, and part four deals with the Constitutional Court decision on the findings of this commission and its competences. In part five, the author presents an analysis of the Constitutional Court decision on granting citizenship to Yury Borisov of December 30, 2003. Part six contains the parliamentary ad-hoc commission’s accusations towards the president. The author later says that the impeachment started after the parliament had endorsed the ad-hoc commission’s accusations. However, after the parliament had addressed the Constitutional Court over the constitutionality of such accusations, the impeachment process was suspended and was resumed only after the Constitutional Court confirmed that three out of six accusations were in line with the Constitution. Part eight deals with the matter of presidential immunity, officials that can be subjected to impeachment, the impeachment institution and the majority vote necessary for ousting.

ISBN:
1898029806
Subject:
Related Publications:
Apkaltos instituto konceptualaus supratimo paieška / Egidijus Šileikis. Jurisprudencija. 2012, Nr. 19 (3), p. 955-985.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6737
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 45
Export: