A Contrastive analysis of equine idioms in English, Spanish and Lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Contrastive analysis of equine idioms in English, Spanish and Lithuanian
Alternative Title:
Lyginamoji idiomų su arklinių šeimos gyvūnų pavadinimais analizė anglų, ispanų ir lietuvių kalbose
In the Journal:
Verbum. 2015, t. 6, p. 123-134
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Arklinių šeimos gyvūnų pavadinimai; Frazeologija; Idiomos; Ispanų kalba; Komponentinė analizė; , equine; Componential analysis; English; Equine; Idiom; Idioms; Lithuanian; Phraseology; Spanish.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Ispanų kalba / Spanish language; Komponentinė analizė; Terminija / Terminology.
EN
, equine; Componential analysis; English; Equine; Idiom; Idioms; Spanish.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tyrimo tikslas – lyginamoji idiomų su arklinių šeimos gyvūnų pavadinimais analizė anglų, ispanų ir lietuvių kalbose. Nors tekstynuose idiomų su arklinių šeimos gyvūnų pavadinimais beveik nepasitaiko, jos sudaro svarią frazeologijos žodynų dalį visose trijose kalbose. Straipsnyje buvo keliama hipotezė, kad idiomų palyginimas gali padėti atskleisti sąvokas, kurios yra reikšminės skirtingoms kultūroms. Surinktos idiomos tirtos remiantis komponentine analize: sąvoka su arklinių šeimos gyvūnu buvo suskaidyta į minimalias reikšmės dalis. Lyginamoji analizė leido iškelti prielaidą, jog gyvūno samprata analizuojamose kalbose priklauso tiek nuo kalbančiųjų geografinės padėties, tiek nuo istorinių tradicijų. Pavyzdžiui, arklių lenktynių sąvoka randama tik anglų kalboje, o asilas yra svetimas lietuvių kultūrai, todėl jo paminėjimas idiomose visuomet turi neigiamą konotaciją. Ispanų kalboje, skirtingai nuo anglų ir lietuvių kalbų, yra daugiau teigiamą konotaciją turinčių idiomų su asilo komponentu nei idiomų su arklio komponentu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad visose trijose kalbose idiomos turi neigiamą konotaciją, kai žmogaus elgesiui apibūdinti vartojami fiziniai gyvūno bruožai. [Iš leidinio]

ENBased on the assumption that language reflects the cultural constructs of its users, the article examines idioms containing equine component, i.e. those referring to horse and to donkey, in English, Spanish and Lithuanian. The data are collected from major phraseological dictionaries and are examined applying componential analysis, initially identifying basic meaning components characteristic of horse/ donkey, dividing all idioms according to the positive or negative connotation contributed, and then establishing the idiom-distinctive meaning component. The analysis of idioms reveals that, apart from common areas of perceiving animals as a means of transportation, several language-specific traits can be identified, e.g. horse as used for racing specifically in British culture, or predominantly positive attitude to donkey (vs horse) in Spanish. The negative connotation is characteristic of all donkey idioms in Lithuanian. The results demonstrate that the negative connotation across the three languages is conveyed when the animal is attributed personifying features referring to human behaviour. [From the publication]

DOI:
10.15388/Verb.2015.6.8812
ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67361
Updated:
2019-03-08 17:35:04
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: