The Defense of infringed taxpayers’ rights

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Defense of infringed taxpayers’ rights
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTMokestiniuose santykiuose du pagrindiniai subjektai yra mokesčių mokėtojas ir valstybė, kurią įpratai atstovauja institucija, administruojanti mokesčius. Nepaisant to, kad valstybė turi užtikrinti asmens teisių ir pareigų įgyvendinimą visuose teisiniuose santykiuose, kai kada valstybę atstovaujančios institucijos pažeidžia mokesčių mokėtojų teises. Straipsnyje nagrinėjamos mokesčių mokėtojo galimybės apginti savo pažeistas teises bei valstybės suteikiamos garantijos tokiu atveju. Taip pat analizuojamos mokestinių ginčų procedūros ir galimi ginčų sprendimo būdai ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse. Autorė siekia rasti optimaliausią mokestinių ginčų sprendimo variantą, nagrinėjant Lietuvos dviejų pakopų mokestinių ginčų nagrinėjimo sistemą, t.y. Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Vyriausiojo administracinio teismo sprendimus, sprendžiant mokestinius ginčus. Be to, nagrinėjamas ir alternatyvios ginčų sprendimo institucijos - Mokestinių ginčų komisijos - veikla. Taip pat apžvelgiama, kaip mokestiniai ginčai sprendžiami Vokietijoje.Reikšminiai žodžiai: Mokesčių sistema; Mokesčių mokėtojų teisės; Tax system; Rights of taxpayers'.

ENA tax payer and a state usually represented by a tax administrative institution are two subjects involved in tax relationship. Notwithstanding the fact that the state should ensure the observance of individual rights and duties in all legal relationship, sometimes the institutions acting as representatives of a state violate the rights of tax payers. The article discusses the possibilities of tax payers to protect their violated rights and guarantees of a state provided in such cases. It also analyses procedures of tax disputes and ways of solving such disputes in Lithuania and other countries. The author aims to find the most optimal alternative of solving tax disputes based on the analysis of a two-stage tax dispute solving system of Lithuania, i.e. decisions of the State Tax Inspectorate and the Chief Administrative Court in tax dispute cases. In addition, she discusses activities of the alternative dispute solving institution – the Commission on Tax Disputes, and reviews the solving of tax disputes in Germany.

ISBN:
9984143236
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6735
Updated:
2013-04-28 16:29:01
Metrics:
Views: 21
Export: