Tuskulėnų masinės kapavietės atsiradimas: 1944 ar 1945 m.?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tuskulėnų masinės kapavietės atsiradimas: 1944 ar 1945 m.?
Alternative Title:
Tuskulėnai mass burial grounds occurence: 1944 or 1945?
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2017, 1 (41), p. 7-24
Keywords:
LT
20 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti, kada sovietų saugumas pradėjo naudoti Tuskulėnų dvaro teritoriją kaip masinę kapavietę žmonių, nužudytų Vilniuje, LSSR NKGB (MGB) vidaus kalėjime, palaikams užkasti. Taip pat ieškoma atsakymo į klausimą, kas parinko vietą nuolatinei kapavietei Tuskulėnų dvaro teritorijoje. Istoriografijoje dažnai pateikiamas pernelyg paprastas ir scheminis vaizdas: Tuskulėnų dvaro teritorija kaip masinė kapavietė pradėta naudoti 1944 m. rugsėjo 28 d., kai Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos NKGB vidaus kalėjime pradėta vykdyti mirties nuosprendžius. Atidžiau analizuojant 1994-1996 m. Tuskulėnų dvaro teritorijoje vykdytų archeologinių tyrimų duomenis, 2003 m. ataskaitas ir NKGB (MGB) dokumentus, kyla klausimai dėl 45 žmonių, nužudytų LSSR NKGB vidaus kalėjime 1944 m. rugsėjo-gruodžio mėn., palaikų laidojimo vietos. Statistiniai duomenys leidžia galvoti, kad 1944 m. rudenį ir žiemą Tuskulėnų dvaras nebuvo naudojamas kaip masinė kapavietė. NKGB (MGB) pareigūnai galėjo nužudytųjų palaikus užkasti kur nors miškuose aplink Vilnių ar senose kapinėse – tai buvo gana įprasta praktika nuo 1950 m.Istoriniai šaltiniai rodo, kad masinės kapavietės paiešką organizavo ir ją parinko SSRS NKGB ir NKVD įgaliotinis Lietuvos SSR gen. ltn. I. Tkačenka. Šį faktą patvirtina sovietų saugumo dokumentai. Tačiau tiksli pasirinkimo data dokumentuose nenurodoma. SSRS NKGB ir NKVD įgaliotiniu Lietuvai I. Tkačenka buvo paskirtas 1944 m. gruodžio 14 d., o nuteistieji mirties bausme LSSR NKGB vidaus kalėjime pradėti šaudyti 1944 m. rugsėjo 28 d. Tad galima teigti, jog I. Tkačenka pasirinko Tuskulėnų dvarą masinei kapavietei 1944 m. pabaigoje arba 1945 m. pradžioje. Naujai atrasti archyviniai dokumentai patvirtina, kad 1945 m. sausį Tuskulėnų dvaras buvo perduotas LSSR NKGB žinion. Tikėtina, kad nužudytųjų LSSR NKGB (MGB) vidaus kalėjime palaikai Tuskulėnų dvaro teritorijoje pradėti užkasti 1945 m. sausio mėn., o iki tol sovietų saugumiečiai taikė kitokius metodus. [versta iš angliškos santraukos]

ENPurpose of this article is to establish the date when Soviet secret police agencies started to use the territory of Tuskulėnai Manor as mass burial grounds in Vilnius. The remains of people executed at the inner prison of the NKGB (MGB) of Lithuanian Soviet Socialist Republic were buried there. At the same time, another question had to be answered: who choose this place, Tuskulėnai Manor, as a location suitable for mass graves. Historiographical sources frequently apply a simplified scheme, stating that the territory of Tuskulėnai Manor started to be used as mass burial grounds from the date when at the inner prison of the NKGB of Lithuanian Soviet Socialist Republic death penalties started to be carried out, i.e„ from the 28th September 1944. Still, when analysing more closely the data of archeologie excavations 1994-1996 in the territory of Tuskulėnai Manor, as well as reports of2003 and NKGB (MGB) documents, some doubts occur whether there could be remains of 45 people buried that had been executed at secret police inner prison in September-December of the year 1944. Statistical analysis allows us to think than in autumn and winter of 1944, the territory of Tuskulėnai Manor had not been used for mass graves. NKGB (MGB) officers could bury the remains of the executed people employing other ways that had not been new for them: in single graves in the woods in Vilnius neighbourhood or in old cemeteries. Such methods were applied by the Soviet secret police agencies from the year 1950.Historiographical sources claim that the territory of Tuskulėnai Manor had been chosen for mass graves by Ivan Tkachenko, a lieutenant general, who had been appointed an authorized person by NKGB and NKVD of the USSR for Lithuanian Soviet Socialist Republic. This fact is confirmed in the documents of the Soviet secret police institutions. Still, there is no exact date of choosing this location indicated in these documents. I. Tkachenko, to coordinate activity of the repressive structures as an authorized person to Lithuanian Soviet Socialist Republic was appointed on 14th December 1944, while execution of prisoners at the inner prison of NKGB of Lithuanian Soviet Socialist Republic started on 28th September 1944. Such a chronological mismatch suggests that I. Tkachenko selected the territory of Tuskulėnai Manor for mass graves at the end of 1944 or at the beginning of 1945. New documents found in the archives confirm that Tuskulėnai Manor was handed over to the NKGB of Lithuanian Soviet Socialist Republic in January of 1945. Therefore, it can be stated, that the remains of people executed in the inner prison of the NKGB of Lithuanian Soviet Socialist Republic, first had been buried in the territory of Tuskulėnai Manor in January of 1945, while before that date, the Soviet secret police agencies applied different methods. [From the publication]

ISSN:
1392-3463
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67330
Updated:
2019-03-13 16:38:54
Metrics:
Views: 41    Downloads: 14
Export: