On the use of conjunctive adverbs in learners’ academic essays

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the use of conjunctive adverbs in learners’ academic essays
Alternative Title:
Jungiamieji prieveiksmiai kaip teksto rišlumo kūrimo priemonė akademiniuose rašiniuose anglų kalba
In the Journal:
Verbum. 2015, t. 6, p. 69-83
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo tikslas yra išanalizuoti jungiamųjų prieveiksmių vartoseną ir jų vaidmenį siekiant rišlumo angliško akademinio rašinio kūrime. Tyrimo objektas – jungiamieji prieveiksmiai teisės studentų akademiniuose rašiniuose. Analizei buvo atrinkti 88 rašiniai. Priežastis, dėl kurios buvo renkamasi analizuoti būtent šiuos rašinius yra negimtakalbiai, vartojantys anglų kalbą kaip profesinę kalbą ir besimokantys jos kaip antros kalbos. Remiantis šio tyrimo hipoteze, specialybės anglų kalbos besimokantys studentai vartoja įvairių tipų jungiamuosius prieveiksmius tam, kad sujungtų atskiras rašinio dalis, pagrįstų savo argumentus ir sukurtų rišlų akademinį darbą. Dėmesio centre buvo jungiamieji prieveiksmiai: apibrėžta jų vartojimo sfera, paaiškintos specifinės vartosenos priežastys, įvardinta bei interpretuota klaidinga vartosena, išaiškinti sinonimiški prieveiksmiai. Siekiant nustatyti jungiamųjų prieveiksmių vartojimo dažnumą, buvo pasitelkta tekstynų kūrimo programa „AntConc“. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog nepaisant jungiamųjų prieveiksmių priklausymo tik vienai gramatinio rišlumo priemonių sričiai, juos buvo galima rasti visuose tirtuose rašiniuose. Tai tik įrodo, jog jungiamieji prieveiksmiai yra būtina priemonė, kuriant akademinio teksto rišlumą. Studentai studentai šią būtinybę supranta ir pakankamai tasiyklingai šią priemonę vartoja. [Iš leidinio]

ENOne of the factors contributing to the text creation is cohesion, i.e. a link between components of a discourse, thus making the elements inter-dependent and the text comprehensible, logical and complete. Consequently, cohesion becomes one of the assessment criteria of academic writing. Analysis of 88 university law students’ academic essays shows that conjunctive adverbs representing a sub-type of grammatical cohesion are used in great abundance in the academic writing. They have been used in every essay without exception, which proves that they are a significant tool to create text cohesion, and students are encouraged to use and apply them accordingly in the learning/teaching process. The results indicate that the learners of English indeed employ different types of conjunctive adverbs, i.e. additive, causal, adversative and temporal, to support the cohesive structure of their academic work. In terms of frequency, those expressing temporal and additive relations are found to be the most numerous in the essays. There has been a tendency revealed to use some conjunctive adverbs in a faulty way due to the Lithuanian language influence. Besides, learners have been inclined to use conjunctive adverbs independently, i.e. not obeying the rules which oblige to use some of them together as an inseparable unit of a sentence. The findings may be useful to those focusing on teaching/studying academic writing and for further research on cohesion. [From the publication]

DOI:
10.15388/Verb.2015.6.8809
ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67322
Updated:
2022-03-08 17:35:02
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: