Manner adverb placement in English, Spanish and Lithuanian: a corpus-based approach

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Manner adverb placement in English, Spanish and Lithuanian: a corpus-based approach
Alternative Title:
Būdo prieveiksmių pozicija anglų, ispanų ir lietuvių kalbose: tekstyno tyrimas
In the Journal:
Verbum. 2015, t. 6, p. 53-68
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Ispanų kalba / Spanish language; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama šešių būdo prieveiksmių pozicija anglų, ispanų ir lietuvių kalbose. Remiamasi generatyvinės sintaksės metodologija, pagal kurią prieveiksmis sintaksiniame medyje yra laikomas viena stabiliausių kalbos dalių, padedančių nusakyti veiksmažodžio poziciją sakinyje. Taip pat remiamasi Anne Rochette (1990) prieveiksmių klasifikacija, pagal kurią prieveiksmiai gali užimti vieną ar kelias iš šių pozicijų: pradinę (angl. initial), už veiksmažodžio grupės ribų (angl. VP-external/ Aux) arba veiksmažodžio grupės viduje (angl. VP-internal). Tekstyno duomenų tyrimas atskleidė, jog žemiausią vietą prieveiksmių hierarchijoje užimantys anglų kalbos prieveiksmiai well ir fast ne visada eina veiksmažodžio grupės viduje, bet gali eiti ir prieš veiksmažodį, tai leidžia manyti, kad jie gali būti ir aukštesnę vietą sakinio narių hierarchijoje užimantys vienetai. Taip pat buvo pastebėta, jog būdo prieveiksmiai ispanų ir lietuvių kalbose kartais užima skirtingas pozicijas sakinyje nei jų angliški atitikmenys ir todėl priklauso skirtingoms prieveiksmių klasėms. Pavyzdžiui, anglų ir ispanų kalbų prieveiksmiai priklauso IV prieveiksmių klasei, o lietuvių kalbos atitikmenų pozicija sakinyje leidžia juos priskirti I klasei. Straipsnyje pabrėžiama, kad anglų ir ispanų kalbų prieveiksmiai dažniausiai eina tik dviejose pozicijose, t. y. iš karto prieš veiksmažodžio grupę ir jos viduje. Lietuvių kalboje prieveiksmių pozicinė įvairovė yra didžiausia, kuri, manytina, yra susijusi su perteikiamos informacijos kalbančiojo požiūriu svarba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Būdo prieveiksmiai; Ispanų kalba; Pozicija sakinyje; Tekstynas; Corpus; English; Lithuanian; Manner adverb; Placement; Spanish.

ENIn generative tradition, the adverb is regarded to be the most stable part on the syntactic tree, relative to which the position of other members of the sentence, primarily the verb, may be examined. The present study explores the position of six manner adverbs in English and their equivalents in Spanish and Lithuanian. Following Rochette’s (1990) classification, three adverb positions are distinguished: Initial, VP-external, and VP-internal. The findings reveal that manner adverbs in Spanish and Lithuanian may take different positions from their English counterparts and can therefore be assigned to different adverb classes. For example, English and Spanish manner adverbs belong to Class IV in Rochette’s classification, whereas their Lithuanian counterparts exhibit features of Class I adverbs. The study shows that English and Spanish manner adverbs most frequently appear in two positions, pre- and post verbally, whereas their distributional diversity is greatest in Lithuanian, which might be due to issues related to the information structure of the language. [From the publication]

DOI:
10.15388/Verb.2015.6.8808
ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67321
Updated:
2020-05-08 15:59:45
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: