Lithuanian learners’ English: British or American?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian learners’ English: British or American?
Alternative Title:
Lietuvių studentų anglų kalba: britų ar amerikiečių variantas?
In the Journal:
Verbum. 2015, t. 6, p. 29-40
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo tikslas – ištirti sąmoningą ir nesąmoningą lietuvių studentų pasirinkimą vartoti vieną iš dviejų pagrindinių anglų kalbos variantų: britų ir amerikiečių. Tyrimui buvo pasirinkti trys aspektai: rašyba ir leksinių vienetų bei prielinksnių vartojimas. Duomenys šių aspektų ir lietuvių studentų anglų kalbos varianto pasirinkimo tyrimui buvo gauti iš 124 studentų, studijuojančių skirtingose Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto vykdomose programose, užpildytų klausimynų. Dėl vyraujančios nuomonės, kad anglų kalbos variantų skirtumus geriausiai gali atspindėti rašybos normų laikymasis, pagrindinis dėmesys buvo skirtas rašybos tyrimui. Šešios sisteminės rašybos gupės buvo išanalizuotos penkiuose lietuvių studentų anglų kalbos tekstynuose. Tris iš jų sudarė rašiniai, parašyti anglų filologijos sudentų, studijuojančių Vilniaus (AFK1 ir LICLE-VU) ir Vytauto Didžiojo (LICLE-VDU) universitetuose. Kitus du tekstynus sudarė Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto lingvistinių programų studentų santraukos (CALE-SUM-LIT) ir kursiniai darbai (CALE-RPA-LIT). Klausimynu ir studentų tekstynais pagrįstas tyrimas atskleidė, kad lietuvių studentai nežymiai teikia pirmenybę britų anglų kalbos normoms, tačiau statistiškai reikšmingas skirtumas tarp požiūrio į anglų kalbos variantus nebuvo nustatytas. Išryškėjęs skirtumas tarp studentų įsivaizduojamo ir realaus anglų kalbos variantų vartojimo gali žymėti nepakankamą studentų suvokimą apie studijuojamos kalbos variantus. Šią prielaidą sustiprina faktas, kad nebuvo nei vieno klausimyną pildžiusio studento, kuris būtų nuosekliai laikęsis vienam kalbos variantui būdingų normų. Tirtų tekstynų duomenys išryškino galimus su mokymo institucijomis susijusius skirtumus.Bendri LICLE-VU ir LICLE-VDU rezultatai atspindi priešingas tendencijas, tačiau atskirų rašybos grupių analizė rodo nenuoseklų normų laikymąsi. Dėl tyrimui naudotos mažos tiriamųjų imties ir klausimyno apimties, rezultatai turėtų būti traktuojami kaip preliminarūs. [Iš leidinio]

ENTwo varieties of English, British English and American English, "have a special status as the two principal national varieties of the language" (Algeo 2006, p.1) and are typically used as models for English in a foreign language situation (Trudgill & Hannah 2008). The dominant status of British English in the context of European educational system has been challenged by American English. Previously published studies on the topic of European learners’ preferences and consistent use of one variety yield contradictory results (cf. Larsson 2012, Alftberg 2009). The present paper aims at analysing the preferred variety of English used by Lithuanian students. The data was taken from two Lithuanian subcorpora of the International Corpus of Learner English (LICLE-VU and LICLE-VDU), two Lithuanian parts of the Corpus of Academic Learner English (CALE-SUM-LIT and CALE-RPALIT), the corpus of essays of first-year students of English Philology at Vilnius University (AFK1), and a questionnaire completed by 124 students of the Institute of Foreign Languages at Vilnius University. Using quantitative methods, an attempt was made to define the preferred variety based on students’ overt choice as well as their choice of spelling norms and lexical items. The questionnaire was extended to include a task on the use of prepositions. The results of the pilot study provide insights into Lithuanian learners’ use of the two English varieties. [From the publication]

DOI:
10.15388/Verb.2015.6.8806
ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67320
Updated:
2022-03-08 17:34:58
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: