Lihuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lihuania
In the Journal:
Consumer Protection. Leiden. 2005, supp. 12, p. LIT-0-1 - LIT-IX-4 [44 p.]
Keywords:
LT
Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami bendrieji bei specialieji maisto ir ne maisto produktų saugos ir kokybės reikalavimai, atsakomybė už nekokybiškus produktus ir nekokybiškai suteiktas paslaugas, saugos ir kokybės priežiūros ypatumai, klaidinanti reklama, vartojimo sutarčių standartinės sąlygos, kainų priežiūros mechanizmas, vartojimo kredito sąlygos, licenzijuojamos veiklos, vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimas. Vartotojų teisių apsauga yra viena iš svarbiausių Lietuvos ekonominės ir socialinės politikos sričių. Konstitucinės nuostatos įtvirtina nuostatą, kad įstatymai ir kiti teisės aktai turi nustatyti vartotojų teisių apsaugos priemones bei valstybės institucijas, kurios kontroliuotų, kaip verslininkai laikosi vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių nuostatų. Lietuvos įstatymai įtvirtina dvejopą atsakomybę už vartotojų teisių pažeidimus – civilinę ir administracinę. Vartotojų teisių apsaugos tinkamą įgyvendinimą užtikrina valstybinės valdžios institucijos bei kitos visuomeninės organizacijos. Tam kad vartotojų teisių apsaugos politika būti efektyvi, vartotojams pagal Lietuvos įstatymus suteikta teisė tapti nevyriausybinių organizacijų nariais, o nevyriausybinės organizacijos savo ruožtu gali dalyvauti, kuriant vartotojų teisių apsaugos politiką, vykdyti vartotojų švietimą ir pan.Reikšminiai žodžiai: Vartotojų apsauga; Consumer protection.

ENThis article examines the general and specific requirements of storing food and non-food products, product quality, responsibility for poor quality products and service provision, features of storage and quality provision, erroneous advertising, standard conditions of consumer agreements, price control mechanisms, conditions governing consumer loans, licensing activity and implementing consumer rights protection. Consumer rights protection is one of the most important spheres in Lithuanian economic and social policy. The statutes of the Constitution support the statute that laws and other legal acts shall establish means of consumer rights protection and the state institutions that control them as statutes governing the way in which businessmen maintain consumer rights protection. Lithuanian laws support two-fold responsibility for harming consumer rights: civil and administrative. It is appropriate that state-controlled institutions and other social organisations implement consumer rights protection. For the politics of consumer rights to be effective, Lithuanian law provides that consumers have the right to become members of non-governmental organisations and such organisations in turn can participate in the politics of consumer rights protection by leading consumer information campaigns, and so on.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6732
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 24
Export: