Some issues of intercultural sensitivity and values

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Some issues of intercultural sensitivity and values
Alternative Title:
Kai kurie tarpkultūrinio jautrumo ir vertybių klausimai
In the Journal:
Verbum. 2014, t. 5, p. 227-238
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tarpkultūrinis jautrumas; Tarpkultūrinė darbo vietos aplinka; Tarpkultūrinė kompetencija; Tarpkultūrinė komunikacija; Vertybės; Intercultural communication; Intercultural competence; Intercultural sensitivity; Intercultural workplace environment; Values.
Keywords:
LT
Darbo sąlygos / Working conditions; Tarpkultūrinė kompetencija; Tarpkultūrinė komunikacija; Tarpkultūrinis jautrumas; Dorovinis ugdymas / Moral education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas studentų požiūris į vertybes sprendžiant konfliktines situacijas daugiakultūrėje darbo aplinkoje. Norint sėkmingai bendrauti dabartiniame pasaulyje, būtinas tarpkultūrinis jautrumas. Būtent todėl universitetai turi suteikti studentams ne tik teorinių žinių, bet ir sudaryti galimybes įgyti praktinių sėkmingo bendravimo su skirtingų kultūrų žmonėmis įgūdžių. Be to, bendravimas su skirtingų kultūrų žmonėmis yra glaudžiai susijęs su vertybėmis, kurios neatsiejamos nuo mūsų kasdienio socialinio gyvenimo. Bendravimo su skirtingų kultūrų žmonėmis įgūdžiai padeda gyventi ir dirbti daugiakultūrėje visuomenėje, o gebėjimas spręsti etines dilemas yra svarbi kasdienio ir daugiakultūrio bendravimo dalis. Remiantis kokybinio tyrimo, atlikto Vilniaus universitete 2014 metais, duomenimis, straipsnyje atskleidžiamas studentų požiūris į vertybes priimant sprendimus daugiakultūrėje konfliktinėje darbo vietos aplinkoje. Tyrimo duomenų analizė parodė respondentų, kurie buvo verslo vadybos ir užsienio kalbų studentai, emocinę empatiją bei nusiteikimą spręsti prieštaringas situacijas daugiakultūrėje darbo aplinkoje konstruktyviu dialogo ir derybų būdu, atsižvelgiant į vertybes kaip į vertinimo kriterijų. Straipsnyje daroma išvada, kad studentų emocinis įsijautimas ir jų požiūris į vertybes gali turėti teigiamą poveikį jų jautrumui bendraujant su skirtingų kultūrų žmonėmis. Studentų apklausa buvo atlikta jiems neišklausius tarpkultūrinio bendravimo, verslo etikos ir įmonių socialinės atsakomybės kursų, todėl daroma prielaida, kad tokie kursai padėtų praplėsti jų supratimą apie daugiakultūrę darbo aplinką, taip pat padidintų jų jautrumą bendraujant su skirtingų kultūrų žmonėmis. [Iš leidinio]

ENThe article deals with a research into students’ viewpoints on the place of values in decision making process in an intercultural workplace environment. Intercultural sensitivity is considered to be essential for successful intercultural communication in today’s diverse and globalised world. Therefore, universities should provide the necessary theoretical background to foster their students’ understanding of multicultural societies and offer opportunities to master practical skills how to communicate successfully. Besides, intercultural communication is closely related with values that are integral components of our daily social functioning. Intercultural skills are considered to help people live and work in multicultural societies, whereas their ability to solve ethical dilemmas is critical for everyday interpersonal interaction. Based on the qualitative research carried out at Vilnius University in 2014, the article presents the findings on students’ viewpoints on the place of values in decision making process in an intercultural workplace environment. The analysis of the research data revealed that the respondents, who were students of business management and foreign languages, demonstrated emotional empathy as well as readiness to solve conflicting situations in a constructive way, in the form of dialogue and negotiations, with reference to values as the criteria of evaluation. A conclusion is made that the students’ emotional empathy and their reliance on values could have a positive impact on their intercultural sensitivity. As the students were surveyed prior to the courses in intercultural communication and business ethics and corporate social responsibility, an assumption is made that these courses could broaden their understanding of intercultural working environments and enable students to increase the level of their intercultural sensitivity. [From the publication]

ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67316
Updated:
2019-03-08 17:35:12
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: