Lietuvių kalbos pusdalyvinių konstrukcijų vertimas į ispanų kalbą K. Donelaičio metų "Vasaros darbuose"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos pusdalyvinių konstrukcijų vertimas į ispanų kalbą K. Donelaičio metų "Vasaros darbuose"
Alternative Title:
Translation into Spanish of Lithuanian participle structures in "Summer Toils" (K. Donelaitis, "The seasons")
In the Journal:
Verbum. 2014, t. 5, p. 46-55
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ispanų kalbos gerundijus; K. Donelaičio kūrinys "Metai"; Lietuvių kalbos pusdalyvinių konstrukcijų vertimas; Lietuvių kalbos pusdalyvio vertimas; K. Donelaitis's work "The Seasons"; Spanish gerund; Translation of Lithuanian participle.
Keywords:
LT
Ispanų kalba / Spanish language; Vertimas / Translation; Vertimas / Translation.
EN
Spanish gerund; Translation of Lithuanian participle.
Summary / Abstract:

LTDonelaičio raštų kalba pasižymi dideliu vaizdingumu. Prie jos vaizdingumo ir gyvumo, be abejo, prisideda gausiai vartojamos veiksmažodinės konstrukcijos. Labai dažna priemonė yra pusdalyvis, kaip būdas sukonkretinti pagrindiniais veiksmažodžiais nusakytus veiksmus. Praeitais metais K. Donelaičio „Metai“ buvo pirmąkart išleisti ispanų kalba (Las estaciones del año. Sevilla: Renacimiento, 2013). Šiame straipsnyje tiriamas pusdalyvinių konstrukcijų vertimas į ispanų kalbą „Metų“ dalyje „Vasaros darbai“. Nagrinėjama viena iš galimų priemonių pusdalyviams versti – ispanų kalbos gerundijus. Iš dalies gerundijaus funkcijos sutampa su lietuvių kalbos pusdalyvio, bet gerundijaus reikšmės yra platesnės, todėl negalima šia veiksmažodžio neasmenuojama forma piktnaudžiauti, juolab kad ispanų kalbininkai siūlo vengti gerundijaus formų gausos. Bandoma nustatyti, kokiomis kitomis priemonėmis pusdalyviai verčiami į ispanų kalbą, ar jų reikšmės išlaikytos vertimo tekste, kaip Donelaičio „Metams“ būdingas dinamiškumas perteiktas ispanų kalbos skaitytojui. [Iš leidinio]

ENK. Donelaitis uses a great number of verbal constructions. A particularly frequent means is the so called pusdalyvis (an active adverbial participle). It adds more specific nuances to the actions expressed by the main verbs, thus making the text even more lively and dynamic. K. Donelaitis‘s work "The Seasons" was translated into Spanish last year (Las estaciones del año. Sevilla: Renacimiento, 2013). This article examines one of the possible means of translating the Lithuanian active adverbial participle into Spanish: the gerund. This verbal form is in some ways similar to the Lithuanian participle, but it is used more widely. This study tries to determine what other means have been used to translate the participle into Spanish, and to what extent the meanings conveyed by the participles have been maintained in the Spanish text, how the dynamism of Donelaitis’s style has been transmitted to the Spanish reader. The analysis of the translation of the “Summer Toils”– one of the parts of the poem – helps to understand that the Spanish gerund adequately conveys the meaning of the Lithuanian participle, but it is only one of the possible translation options. Even though Spanish grammarians advice not to use an excessive amount of gerund forms, as they can make the style repetitive, as many as 85 gerund forms have been found in the translation of the text discussed. Of course, we have to take into account that the gerund is used in Spanish not just to translate the Lithuanian adverbial participle, but also past participles (especially of perfective verbs) and some other Lithuanian impersonal and personal verbal forms. Besides, in order to translate the active adverbial participle and to prevent a repetition of the Spanish gerund, nominal constructions have been used.In translating the Lithuanian active participles, the translator has taken into account both the nature of the target language and the features of K. Donelaitis’s style. It can be concluded that the meanings of participle constructions in “Summer Toils” have been maintained by using gerund forms as well as other linguistic resources, which have made it possible to transmit the semantic content of the text and to avoid unnecessary losses. [From the publication]

ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67305
Updated:
2019-12-17 16:27:53
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: