[Od Palemona do Gedymina : wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy] : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
[Od Palemona do Gedymina : wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy]: recenzija
In the Journal:
Barok. 2013, 20, nr. 1 (39), p. 237-240
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Jano Jurkiewicziaus monografija: Od Palemona do Giedymina. Wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy, cz. 1: W kręgu latopisów litewskich, Poznań 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, seria Historia, ss. 299. Monografija skirta Lietuvos valstybės gyventojų istorinei savimonei vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Recenzentė atkreipia dėmesį, jog monografijos autorius jau anksčiau yra paskelbęs darbų, susijusių su šios srities tyrimais. Nors Lietuvos gyventojų istorinei savimonei skirta istoriografija yra gausi, Jurkiewiczius savo monografijoje pateikia naują tyrimų perspektyvą ir naujas interpretacijas. Recenzentė taip pat pagiria monografijos autorių už puikų filologinį pasiruošimą. Jos nuomone, didelės reikšmės turi Jurkiewicziaus tezė, jog mitas apie lietuvių kilmę iš romėnų buvo susijęs ne su antilenkišku, bet su antirusišku arba antimaskvietišku nusistatymu. Be to, recenzijoje pažymima, kad monografijos autorius įtikinamai atskleidė originalius Lietuvos valstybingumo tradicijos bruožus. Tačiau monografijoje esama ir trūkumų. Recenzentė atkreipia dėmesį, jog monografiją išleidusi leidykla neskyrė deramo dėmesio monografijos leidybai. Todėl korektūros klaidų galima aptikti bemaž kiekviename jos puslapyje. Be to, reikšmingu monografijos trūkumu laikomas rodyklės nebuvimas. Visgi apibendrindama savo pastebėjimus recenzentė akcentuoja, jog Jurkiewicziaus monografijos mokslinė vertė yra nenuginčijama. Ji bus vertinga visiems, besidomintiems senosios Lietuvos kultūra.Reikšminiai žodžiai: Etnogenetinės legendos; Gediminas; Jan Jurkiewicz; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvių kilmė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mitai; Palemonas; Politinė savimonė; Romėniška legenda; Tautinė savimonė; Gediminas; Grand Duchy of Lithuania, ethnogenetical legends; Jan Jurkiewicz; Myths; National consciousness; Origin of lithuanians; Palemon; Palemonas; Political consciousness; Roman legend.

ISSN:
1232-3233
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67287
Updated:
2022-01-28 20:26:14
Metrics:
Views: 18
Export: