[Stronnictwo dworskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1648-1655] : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
[Stronnictwo dworskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1648-1655]: recenzija
In the Journal:
Barok. 2013, 20, nr. 1 (39), p. 231-234
Recenzuojama knyga: Stronnictwo dworskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1648-1655 / [Mariusz Sawicki]. 2010 380 p
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Mariuszo Sawickio monografija: Stronnictwo dworskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1648–1655, Opole 2010, Fundacja AKSYD, ss. 379. Monografija skirta Abiejų Tautų Respublikos valdovo Jono Kazimiero Vazos šalininkams Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje jo valdymo pradžioje – 1648–1655 m. Aptardamas monografijos autoriaus panaudotus šaltinius ir literatūrą recenzentas akcentuoja, kad autorius neatsižvelgė į kai kurias reikšmingas šaltinių ir literatūros publikacijas bei nepublikuotus šaltinius. Tačiau recenzentas pagiria Sawickį už kruopščias nepublikuotų šaltinių paieškas, kurios buvo atliekamos Lenkijos ir įvairių užsienio šalių archyvuose bei bibliotekose. Taip pat atkreipiamas dėmesys, jog Sawickis panaudojo daug reikšmingos tyrimui literatūros. Tačiau recenznetas neigiamai vertina autoriaus pasirinktus tyrimo metodus ir išreiškia mintį, jog autoriui nepavyko pasiekti išsikelto tikslo. Įvairūs jo teiginiai recenzentui kelia abejonių. Recenzijoje taip pat įvardijami autoriaus vartojami terminai, kuriuos recenzentas laiko anachronistiniais ir netinkamais vartoti, atkreipiamas dėmesys į įvairias klaidas monografijos asmenvardžių rodyklėje. Apibendrindamas savo pastebėjimus recenzentas pažymi, jog Sawickio monografijoje aptariama svarbi, anksčiau netyrinėta problema. Monografijoje panaudota pakankama šaltinių bazė, ji parašyta sklandžia kalba. Visgi recenzento manymu, Sawickio monografija dėl jos didelių trūkumų negali reikšmingai prisidėti prie diskusijų apie klientelizmą Lietuvoje XVII a. viduryje.Reikšminiai žodžiai: Elitas; Karaliaus dvaras; Klientelizmas; Klientelė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mariusz Sawicki; Monarchas; Politinė kultūra; Radvilos (Radziwill; Radvila family); Sapiegos (Sapiega family); Valdovo dvaras; Clientelism; Clientism; Elite; Mariusz Sawicki; Monarch; Political culture; Royal court.

ISSN:
1232-3233
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67286
Updated:
2022-01-28 20:26:15
Metrics:
Views: 14
Export: