[Archiwa sarmackiej pamięci : funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku] : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
[Archiwa sarmackiej pamięci: funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku]: recenzija
In the Journal:
Barok. 2005, 12, nr. 2 (24), p. 205-207
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama 2004 m. išleista Stanisławo Roszako knyga "Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg Silva Rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku". Šiuo leidiniu bandoma apibrėžti Silva Rerum tipo rankraštinės knygos vietą ir funkciją Abiejų Tautų Respublikoje (ATR). St. Roszakas išanalizavo daug skirtingų šaltinių ir kėlė novatoriškus klausimus. Kaip keitėsi Silva Rerum funkcijos ir kaip jos įtakojo bajorijos kaitą. Koks buvo Silva Rerum tikslas XVII–XVIII a. ir kaip šis tikslas keitėsi XIX a. pradžioje. Kaip per Silva Rerum reiškėsi pats kūrėjas ir koks yra Silva Rerum santykis su egodokumentika. Taip pat kyla klausimas, kas yra Silva? Tyrėjas neduoda griežtai apibrėžto atsakymo. Kultūros istorikui ne tiek svarbu apibrėžti žanro ribas, kiek patikrinti "Sarmatų atminties archyvo" rankraštinio funkcionavimo principus. St. Roszakas daro išvadą, jog Silva Rerum, kaip kultūros reiškinys peržengė vieno konkretaus fenomeno ribas. Silva Rerum rankraštinio tipo blokai Europoje reiškėsi įvairiais aspektais ir skirtingu intensyvumu, atspindėdami skirtingus intelektinius poreikius, kultūrines tradicijas ir galiausiai autorių literatūrinius skonius. Rankraščiuose užfiksuotą informaciją autorius skirsto į 3 tematines grupes (istorinę-politinę, pramoginę ir informacinę). St. Roszakas mėgina apibrėžti Silva Rerum įtaką sarmatizmui ir šio reiškinio analizės dėka konstruoja subjektyvų sarmatiškųjų vertybių pasaulį. Silva Rerum – savotiška enciklopedija, padėjusi aiškinti supantį apsaulį. Ji atliko tradicijų ir šeimos istorijos įtvirtinimo funkciją komunikacinės ir kultūros atminties prasme.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika, XVIII a.; Archyvai; Bajorai; Egodokumentai; Egodokumentas; Rankraštinės knygos; Recenzija; Sarmatai; Silva rerum; Stanislaw Roszak; Archives; Egodocument; Egodocuments; Manuscript books; Noblrmrn; Review; Reviews; Sarmatians; Silva rerum; Stanislaw Roszak.

ISSN:
1232-3233
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67285
Updated:
2022-08-23 15:11:54
Metrics:
Views: 11
Export: