Прецедентные феномены сферы-источника "литература" и "кино" : (на материале газетных заголовков порталов Lrytas.lt и Ntv.ru 2010–2012 гг.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Прецедентные феномены сферы-источника "литература" и "кино": (на материале газетных заголовков порталов Lrytas.lt и Ntv.ru 2010–2012 гг.)
Alternative Title:
  • Precedentiniai "literatūros" ir "kino" sferų fenomenai
  • Precedent phenomena of "literature" and "cinema" source spheres
In the Journal:
Verbum. 2013, t. 4, p. 53-59
Keywords:
LT
Antraštės; Diskurso analizė; Internetinės spaudos antraštės; Kalba kaip masinės informacijos priemonė; Laikraščių antraštės; Masinės informacijos priemonių kalba; Nacionalinė kognityvinė bazė; Precedentiniai fenomenai; Žiniasklaidos kalba.
EN
Discourse analysis; Headlines; Media language; National basis of cognition; Newspaper headlines; Precedent phenomena.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais dešimtmečiais žiniasklaidos kalba yra įvairių mokslo sričių, taip pat ir kalbotyros, dėmesio centre. Mokslininkai ypač daug dėmesio skiria laikraščių straipsnių antraštėms. Antraštė yra svarbi laikraščio straipsnio dalis, nes jos pozicija yra stiprioji. Būtent antraštė patraukia skaitytojo dėmesį ir lemia, ar straipsnis bus perskaitytas, ar ne. Yra daugybė būdų padaryti antraštę patrauklesnę skaitytojui, vienas iš tokių būdų – nuorodos į precedentinius fenomenus. Precedentinių fenomenų naudojimas yra populiarus įvairiose srityse, o pačių fenomenų šaltiniai neišsemiami, nes atsiranda vis naujų. Tai ypač glaudžiai susiję su pasaulyje populiarių ir gerai perkamų kūrinių ekranizacija, tokiu būdu precedentiniai fenomenai tampa labiau žinomi ir vartojami bei lengviau atpažįstami platesnei visuomenei. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti precedentinius fenomenus ir jų vaidmenį laikraščių antraštėse. Precedentinių fenomenų kaip atskirų vienetų, kuriems būdinga kultūriškai reikšminga informacija, analizė leidžia ištirti nacionalinio suvokimo ypatybes per atspindžius spaudos kalboje. Darbui buvo renkamos straipsnių, publikuotų 2010–2012 metais, antraštės iš internetinių leidinių www.lrytas.lt ir www.ntv.ru. Antraštės buvo renkamos iš „Literatūros“ ir „Kino“ sferų. Šio tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti bendrus precedentinių fenomenų šaltinių naudojimo bruožus ir nacionalines ypatybes. Remiantis gautais tyrimo rezultatais, buvo išsiaiškinta, kad tiek lietuvių, tiek rusų naujienų autoriams yra aktualūs tokie precedentinių fenomenų šaltiniai: Holivudo kinas, pasaulyje populiarūs ir gerai perkami kūriniai. Ne mažiau svarbus precedentinių fenomenų šaltinis yra sovietmečio epocha, tai būdinga tiek rusiškoms antraštėms, tiek lietuviškoms. [Iš leidinio]

ENFor several decades, media language has been in the centre of attention of representatives of various sciences, including linguists. Scientists pay special attention to the headlines of newspaper articles. The headline is an important part of a newspaper article, because it is in a strong position. The headline attracts a reader’s attention and affects his decision whether to read the article or not. There are a lot of ways to create a headline attractive for the reader, and one of them is the use of references to precedent phenomena. The purpose of the present article is to examine precedent phenomena and their role in newspaper headlines. An analysis of precedent phenomena as units endowed with cultural and meaningful information provides an opportunity to study the characteristics of national consciousness reflected in the language of the press. Knowledge of universal and national precedent phenomena is an indication of belonging to this era and to the culture of the countries of the languages studied. The data source of online publications of www.lrytas.lt and www.ntv.lt from the period between 2010 and 2012 was used in this research. The goal of the present research is to identify common patterns and the use of national characteristics of precedent phenomena in accordance with such source spheres as “Cinema” and “Literature”. On the basis of the research, some functions of precedent phenomena – informative and entertaining – have been revealed. Some similarities and differences between precedent phenomena sources in Lithuanian and Russian newspaper headlines have also been established. The followings sources of precedent phenomena in newspaper headlines have been identified: Hollywood cinema and world bestsellers. The Soviet era is also an important source of precedent phenomena for Russian headlines. It is also relevant for Lithuanian headlines. [From the publication]

ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67267
Updated:
2019-11-14 13:41:40
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: