Sena gera krikščionybė reformacijos iššūkio akivaizdoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sena gera krikščionybė reformacijos iššūkio akivaizdoje
Alternative Title:
Old good Christianity in the face of Reformation challenge
In the Journal:
Kultūros barai. 2017, Nr. 9, p. 19-23
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas vienpusis požiūris į protestantų reformaciją, autoriaus nuomone, iki šiol plačiai paplitęs Lietuvos akademinėje ir viešojoje erdvėje. Remiantis Vakarų Europos mokslininkų tyrimais atkreipiamas dėmesys, jog Reformacija nereiškė „gerosios“ ar „tikrosios“ krikščionybės priešpastatymo „blogai“ ar „netikrai“ Romos katalikų bažnyčiai, o tik kitą universaliosios krikščionybės formą. Straipsnyje išreiškiama viltis, kad Lietuvoje taip pat galima įveikti konfesiškai angažuotą požiūrį į praeitį. Tai padėtų geriau suprasti viduramžių ir naujųjų laikų krikščionybės istoriją Lietuvoje ir užsienyje. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Bendruomeninė etika; Caritas; Dešimt Dievo įsakymų; Katalikų Bažnyčia; Krikščionybė; 16 amžius; Protestantai; Refomacija; Reformacija; Septynios mirtinos nuodėmės; Tikėjimas; Caritas; Catholic Church; Christianity; Ethic of community; Faith; Lithuanian XVI c. history; Protestants; Reformation; Seven deadly sins; Ten Commandments of God.

ENThis paper takes issue with one-sided approach to the Protestant Reformation which, in the opinion of the author, is still widespread in Lithuanian academia and public at large. Relying on path-breaking research conducted by Western European scholars, the author underlies the thesis that the Reformation did not represent a „good“ or „true“ form of Christianity as „opposed“ to „bad“ or „false“ Roman Catholic one, but just another face of universal Christianity. This paper is written in the hope that overcoming the value-laden views inherited from Protestant-Catholic polemics is possible in Lithuania too. This may contribute to a better understanding of both medieval and early modern history of Christianity in Lithuania and abroad.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67252
Updated:
2019-02-27 14:32:48
Metrics:
Views: 17    Downloads: 10
Export: