"Treny na żeście z świata Książęcia Konstantego Ostrogskiego" ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie (rkps sygn. 1888)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
"Treny na żeście z świata Książęcia Konstantego Ostrogskiego" ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie (rkps sygn. 1888)
In the Journal:
Barok. 2007, 14, nr. 2 (28), p. 101-112
Keywords:
LT
Adomas Konstantinas Ostrogiškis; Jurgis Čartoriskis; Jurgis Čartoryskis; Jėzuitai / Jesuits; Poezija / Poetry; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTŠaltinio publikacijoje skelbiami Čartoriskių bibliotekoje Krokuvoje saugomi Klevano kunigaikščiui, Lutsko seniūnui, Jurgiui Čartoriskiui (apie 1560–1626) adresuoti laidotuvių trenai (gedulingos giesmės), Konstantino Ostrogiškio mirties proga, kuriuos sukūrė nežinomas asmuo (rankraščio signatūra 1888). Rankraštis įrištas į foliantą, XIX a. suformuota antraštė, skelbianti, jog tai yra XVII a. poetų eilėraščių rinkinys, kuriame yra 483 poetiniai kūriniai. Pagal laidotuvių poezijos žanro reikalavimus trenuose K. Ostrogiškis yra giriamas, aukštinamas kaip narsus karys ir tėvynės gynėjas. Anoniminis trenų ciklas sukurtas maždaug 1618–1675 m. laikotarpiu. Šaltinio komentaruose aptariama tekstų transkripcija. Rašyba modernizuota, remiantis senosios lenkų kalbos taisyklėmis. Kiekvieno treno teksto rašybos pakeitimai yra detalizuojami. Aiškinamas teksto turinys, frazeologija, komentuojami specifiniai išsireiškimai. J. Čartoriskis buvo Jono Fiodorovičiaus Čartoriskio ir Onos Zaslavskytės iš Ostrogo sūnus. Giminiavosi su Zaslavskiais ir Ostrogiškiais. Trenų autorius yra susipažinęs su J. Čartoriskio genealogija, tačiau klaidingai Konstantiną Ostrogiškį vadina Jurgio Čartoriskio sūnumi. Apie Konstantiną Ostrogiškį (tikrasis vardas Adomas Konstantinas, 1597–1618) žinoma nedaug, jis buvo Volynės vaivados Aleksandro Ostrogiškio sūnus, kurį laiką gyveno Klevanuose ir mokėsi J. Čartoriskio funduojamoje mokykloje. Vėliau mokėsi jėzuitų kolegijoje Jarsolavle, su broliu Jonušu studijavo ir užsienyje. Po tėvo mirties J. Čartoriskis tapo K. Ostrogiškio globėju.Reikšminiai žodžiai: Adomas Konstantinas Ostrogiškis; Anoniminė kūryba; Jurgis Čartoriskis; Jurgis Čartoryskis; Laidotuvių poezija; Lietuvos literatūra, lenkų k., XVII a.; Proginė literatūra; Rankraštis; Trenas; Trėnos; 17 amžius; Adam Konstanty Ostrogski; Adomas Konstantinas Ostrogiškis; Anonymous works; Funeral poetry; Jerzy Czartoryski; Jurgis Čartoryskis; Lamentations; Manuscript; Occasional literature; Polish literature of Lithuania, 17th century; The 17th century; Threnodies; Threnody.

ISSN:
1232-3233
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67243
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 21
Export: