Опыт полиции Литвы по сотрудничеству со средствами массовой информации в борьбе с преступностью

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Опыт полиции Литвы по сотрудничеству со средствами массовой информации в борьбе с преступностью
Alternative Title:
Lithuanian police experience in collaborating with mass media to fight crime
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Nusikalstamumas / Violence; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje siekiama įvertinti žiniasklaidos ir policijos bendradarbiavimo būtinybę ir galimybes. Šis tikslas įgyvendinamas apibrėžiant bendradarbiavimo sampratą demokratijos sąlygomis, nustatant žiniasklaidos ir policijos abipusio poveikio tikslus, šio bendradarbiavimo kliūtis, siūlant galimas bendradarbiavimo formas. Publikacijoje akcentuojamas informacijos teikimas žurnalistams, žurnalistų akreditavimas, policijos pareigūnų asmeninių ryšių užmezgimas su žiniasklaidos atstovais, bendradarbiavimo sutarčių sudarymas. Žiniasklaidos bendradarbiavimo su policija tikslus ir formas sąlygoja žiniasklaidos tikslai. Policijos atžvilgiu jos funkcijos dvejopos. Ji atlieka tiek neoficialią policijos kontrolę, tiek ir formuoja policijos statusą bendruomenėje. Policijai bendradarbiavimas su žiniasklaida nėra pats sau tikslas. Tai priemonė padedanti policijai spręsti jos uždavinius: apsaugoti žmogaus teises ir laisves; užtikrinti viešosios tvarkos ir visuomenės saugumą; vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją; atskleisti nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus; prižiūrėti saugų eismą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Policija; Baudžiamoji teisė; Nusikalstamumas; Teismai; Police; Criminal law; Criminality; Court.

ENThis publication is aimed at assessing the necessity and possibilities of cooperation between the media and the police. This objective is being pursued by providing the definition of cooperation under democratic conditions, setting the goals of mutual impact for the media and the police, any obstacles for such cooperation and suggesting possible forms of cooperation. The publication accentuates the providing of information to the media, journalist accreditation, creation of personal ties between police officers and journalists, making of cooperation contracts. The goals and formats of cooperation between the media and the police are defined by the targets of the media. Speaking about the police, it has a dual function. It both carries out informal control of the police work and shapes the status of the police with the society. For the police, cooperating with the media is not an objective in itself. It is a tool for the police to solve its tasks of protecting human rights and freedoms, ensuring public order and security of the public, etc.

ISBN:
5-93919-028-6
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6724
Updated:
2013-04-28 16:28:54
Metrics:
Views: 22
Export: