Lietuvos žemės ūkio sektoriaus tvaraus ūkininkavimo plėtros modeliavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žemės ūkio sektoriaus tvaraus ūkininkavimo plėtros modeliavimas
Alternative Title:
Simulation of sustainable farming practices development in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2017, t. 16, Nr. 2, p. 264-278
Summary / Abstract:

LTTvarus žemės ūkio sektoriaus vystymasis, kuriam svarbus sėkmingas politikos įgyvendinimas, neatsiejamas nuo kiekybinio galimo naujai diegiamų agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio žemės ūkio sektoriui vertinimo. Straipsnyje sprendžiama privačių ekonominių ir viešųjų politinių interesų derinimo problema, siekiant tvaraus žemės ūkio sektoriaus vystymosi. Tyrimo objektas – agrarinės aplinkosaugos priemonės. Tyrimo tikslas – nustatyti ir įvertinti svarbiausių agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikį struktūriniams, aplinkosauginiams, ekonominiams ir socialiniams žemės ūkio sektoriaus pokyčiams. Modeliuojamų scenarijų analizė ir vertinimas atlikti naudojant matematinio programavimo modelį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tvarus ūkininkavimas; Ekologinė ūkininkavimo praktika; Tausojanti ūkininkavimo praktika; Matematinis programavimas; Modeliavimas; Scenarijų analizė; Sustainable farming practices; Organic farming; Integrated farming; Mathematical programming; Simulation; Scenario analysis.

ENSustainable development of the agricultural sector, for which the successful implementation of the policy is important, is an integral part of the quantitative assessment of the potential impact of the newly implemented agri-environmental measures on the agricultural sector. The article deals with the problem of the conflict between the coordination of private economic and public political interests to contribute to sustainable farming. The aim of the research is to identify and assess the impact of the most important agrienvironmental measures on structural, environmental, economic and social developments in the agricultural sector. A modeled scenario analysis and assessment was carried out using a mathematical programming model. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-17-16-2-07
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67230
Updated:
2018-12-17 14:15:04
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: