Vokietijos lietuvių ryšiai su "Tėviškės" draugija 1968-1990 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokietijos lietuvių ryšiai su "Tėviškės" draugija 1968-1990 m
Alternative Title:
Relations between German Lithuanians and society "Homeland" (Tėviškė) in 1968-1990
In the Journal:
Kultūros barai. 2017, Nr. 4, p. 85-90
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Migracija / Migration; Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTVokietijos lietuviai, ypač jaunimas, stengėsi užmegzti glaudesnius ryšius su tėvų gimtine. Tą ypač siūlė Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje komitetas, nuo 1976 m. pasivadinęs Lietuvos SSR kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje draugija „Tėviškė“. Tyrinėtojai šią draugiją laiko fasadine organizacija, kurią įkūrė ir prižiūrėjo KGB. [parengta pagal anglišką santrauką]Reikšminiai žodžiai: "Tėviškės" draugija; Ryšiai su sovietine Lietuva; Vokietijos lietuviai; Vokietijos lietuvių išeivija, Santykiai su tarybų Lietuva, Išeivijos kultūrinis gyvenimas, "Tėviškės" draugija; Lithuanian Diaspora in Germany, Relations with Soviet Lithuania, Diaspora Cultural Life, "Tėviškė" Society; Lithuanians in Germany; Relationship with soviet Lithuania; Society "Tėviškė".

ENGerman Lithuanians, especially belonging to younger generation tried to establish ties with the land of their parents. Comittee for the cultural relations with Lithuanians living abroad reshaped as Society “Homeland“ in 1976 offered its services to these people. Contemporay researchers maintain this institution a facade organisation for KGB activities.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67226
Updated:
2019-03-18 14:53:08
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: