Szansa na modernizację, czyli Włosi w Polsce XVI-XVII wieku : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Szansa na modernizację, czyli Włosi w Polsce XVI-XVII wieku: recenzija
In the Journal:
Barok. 2005, 12, nr. 2 (24), p. 190-199
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama 2005 m. išleista Wojciecho Tygielskio knyga "Włosi w Polsce XVI–XVII wieku. Utracona szansa na modernizację". Knygos apimtis didelė (719 lapų ir 16 lapų su iliustracine medžiaga), išsamus bibliografinis aparatas, vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės. Leidinys atitinka aukštus filologinius standartus. Remdamasis gausiais ir įvairiais šaltiniais autorius tiria keliones, kaip kultūros sklaidos reiškinį, ir mėgina apibrėžti kokius kultūros reiškinius į Lenkiją atgabeno italai. Keliama hipotezė apie dviejų skirtingų civilizacinių patirčių (lenkiškosios ir itališkosios) susidūrimą, kuris tapo Lenkijos modernizacijos sąlyga. Pirmame skyriuje pateikiamos lenkų įžvalgos apie italus. Antrame skyriuje aptariami italų pasirinkimo vykti į Lenkiją motyvai, sprendimų priėmimas, pačios kelionės ir su jomis susijusios rizikos bei įsikūrimas Lenkijoje. Ketvirtame skyriuje analizuojama italų socialinė adaptacija ir interferencija Lenkijoje. Penktajame dėmesys skirtas lenkų reakcijoms į italus, kaip emigrantus ir svetimšalius. Paskutiniame skyriuje konstatuojamos italų ir lenkų sąveikos pasekmes. Autorius iškėlė labai daug naujų klausimų bei įdomiai juos interpretavo. Ypač vertingos įžvalgos apie italų prisitaikymą naujoje kultūrinėje terpėje. Iškeltas tyrimo tikslas įgyvendintas, išvados originalios, nors dalis jų ir prieštaringos. Italai W. Tygielskio knygoje yra žmonės iš tam tikros aplinkos, kurie, remdamiesi ekonomine ar ideologine motyvacija, mėgino įsitvirtinti Lenkijos visuomenėje. Šis tyrimas tai ne tik enciklopedinių žinių apie italus Lenkijoje kompendiumas, bet ir vertinga dviejų šimtmečių lenkų kultūros istorijos sintezė.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Barokas; Edukacija; Italai; Italų bendruomenė Abiejų Tautų Respublikoje; Kultūra; Monografija "Italai Lenkijoje XVI-XVII amžiuje. Prarasta modernizacijos galimybė"; Renesansas; Wojciech Tygielski; 16 amžius; 17 amžius; Baroque; Education; History of XVI-XVII c.; Italian community in the Polish-Lithuanian Commonwealth; Italians; Monograph "Italians in Poland in the XVI-XVII centuries. Lost opportunity for modernization"; Polish–Lithuanian Commonwealth; Renaissance; Review; Wojciech Tygielski.

ISSN:
1232-3233
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67218
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 17
Export: