Ribos architektonika : šiuolaikinė lietuvių literatūra ir kontekstai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ribos architektonika: šiuolaikinė lietuvių literatūra ir kontekstai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
Pages:
243 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įžanga — Lietuvių literatūra istorijos akiratyje — Kintantis kontekstų punktyras — Naujoji tekstų architektūra — Vilniaus sapnas šiuolaikinėje lietuvių poezijoje — Ribos architektonika: lietuvių ir Vidurio Europos literatūrų lyginimo galimybės — Klasikos ribų išbandymas: keli štrichai — Pasaulio kūrimas kai kurių šiuolaikinių lietuvių ir lenkų poetų kūryboje: nuo socrealizmo iki dabarties — Neoklasicizmo išbandymai lietuvių literatūrai — Laiko erozijos tema Czesławo Miloszo kūryboje — Sapnų karalystės ribos: šiuolaikinė lietuvių literatūra — Šalutinis kontekstų poveikis — Istoriografija komparatyvistikos lauke — Kas ir ką iš tiesų veikia Henriko Radausko poezijoje — Zbigniewo Herberto ir Marcelijaus Martinaičio poezija: Pono Cogito ir Kukučio tapatybės klausimas — Šalutinis Oriento poveikis Regimanto Tamošaičio eseistikoje — Atminties pasakojimai šiuolaikinėje literatūroje — Traktatas apie atminties gliaudymą: Wiesławo Myśliwskio romanas — Vienas tarp tūkstančio bičių: Viktoro Rudžiansko poezijos archepasaulis — Balto gyvybės vandens tėvynė: Erikos Drungytės istorijos samprata — Moterų patirtys, patirčių paslaptys: Vitalijos Pilipauskaitės-Butkienės poezijos atmintis — Bibliografija — Asmenvardžių rodyklė.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje susitelkiama ties šiuolaikine lietuvių literatūra, brėžiant jos raidos kontūrus sovietmečiu ir atgautos nepriklausomybės metais. Vienas svarbiausių šios knygos argumentų - lietuvių literatūrą pamatyti iš platesnės perspektyvos. Į knygos teorinių tyrinėjimų lauką patenka artimiausių Rytų ir Vidurio Europos kaimynų (lenkų, čekų, slovakų) literatūros tyrimai, o kultūros ribų refleksija tampa pamatiniu pasakojimo apie literatūros tapsmą būdu, užtikrinančiu literatūrologinio žvilgsnio perkėlimą nuo sistemos prie proceso, nuo abstraktaus neapibrėžtumo prie individualaus stiliaus tyrimų. Knyga skirta literatūros mokslo tyrinėtojams, specialistams, studentams, mokytojams ir visiems, besidomintiems šiuolaikine literatūra.

ENThe book focuses on contemporary Lithuanian literature, outlining its developmental contours during the Soviet era and during the years of recovered indipendence. One of the most important arguments of this book is to see Lithuanian literature from a wider perspective. The field of theoretical studies of the book includes research of literature of the closest Eastern and Central European neighbours (Polish, Czech, Slovak), and the reflection of cultural boundaries becomes a fundamental way of narrating about the development of literature, which ensures the transfer of the literaturologic glance from a system to a process, from abstract uncertainty to a research of individual style. The book is devoted to literary scholars, specialists, students, teachers and anyone interested in contemporary literature.

ISBN:
9786094597121
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67196
Updated:
2022-01-02 14:51:24
Metrics:
Views: 62    Downloads: 3
Export: