Lietuvos interesų grupių europeizacijos veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos interesų grupių europeizacijos veiksniai
Alternative Title:
Europeanisation of Lithuanian interest groups and its determinants
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2017, t. 16, Nr. 1, p. 24-39
Keywords:
LT
Europeizacija; Interesų grupės; Lobizmas.
EN
Europeanisation; Interest groups; Lobbying.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kurios Lietuvos interesų grupės ir kokiomis sąlygomis veikia Europos Sąjungos lygmeniu. Siekiant paaiškinti šiuos skirtumus, keliamos ir tikrinamos hipotezės, remiantis šių grupių organizaciniais veiksniais ir santykiais su nacionaline valdžia ir oponuojančiomis organizacijomis. Pateikiami ir analizuojami 2016 m. atliktos originalios Lietuvos nacionalinių interesų grupių apklausos duomenys. Tyrimo rezultatai suteikia naujos informacijos apie Lietuvos interesų grupių europeizaciją. Empirinių duomenų analizė rodo, kad lobistinių veikų vykdymą Europos Sąjungos lygmeniu lemia organizacijos santykinė galia nacionalinėje interesų grupių sistemoje. Europeizacijai stiprų poveikį daro ir viešosios politikos sritis, finansiniai ištekliai, narystė tarptautinio lygmens interesų organizacijose. Organizacijos tipas ir jos santykiai su nacionalinėmis valdžios institucijomis europeizacijai nėra svarbūs. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Interesų grupės; Europeizacija; Lobizmas; Interest groups; Europeanisation; Lobbying; European Union; Europos Sąjunga (European Union).

ENA variety of factors influence the degree to which national interest groups decide to transfer their competencies from national political arenas to the European Union level. Aiming to explain these differences the article proposes and tests several hypotheses, relating to groups’ organizational properties as well as their relationship with national authorities and opposing interest organizations. The empirical analysis is based on original survey of Lithuanian interest groups operating at a national level, carried out in 2016. The data reveals that organization’s decision to allocate more time to supranational level is very much based on its perceived relative power in the national interest group system. Europeanisation of Lithuanian interest groups is also highly dependent on its financial resources, policy field in which the group operates as well as membership in international or EU level organizations. Whereas group type and group’s domestic embeddedness, that is its relationships with national authorities, has no effect on Europeanising. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.16.1.18011
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67190
Updated:
2018-12-17 14:15:00
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: