Atvejo vadybos modelio taikymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose modernaus viešojo valdymo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atvejo vadybos modelio taikymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose modernaus viešojo valdymo kontekste
Alternative Title:
Applying of the case management model in the personal health care institutions in the context of the new public governance
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2017, t. 16, Nr. 2, p. 165-178
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Naujasis viešasis valdymas; Sveikatos priežiūros įstaigos; Atvejo vadyba; Kompleksinis požiūris; Viešojo valdymo evoliucija; Sveikatos apsaugos sistema; New public governance; Health care institutions; Case study; Complexic view; Public governance evolution; Health care system.
Keywords:
LT
Atvejo vadyba; Kompleksinis požiūris; Naujasis viešasis valdymas; Sveikatos priežiūra / Health care; Viešojo valdymo evoliucija.
EN
Case study; Complexic view; Public governance evolution; public governance.
Summary / Abstract:

LTXXI amžiaus pradžioje viešojo sektoriaus institucijų veiklos modernizavimą lemia objektyvūs viešojo valdymo procesų evoliucijos iššūkiai. Viešojo sektoriaus valdymo struktūroms reikalingos naujos, inovatyvios teorinės-metodologinės valdymo procesų reformavimo nuostatos, naujos koncepcijos, doktrinos ir praktiniai jų įgyvendinimo mechanizmų konstruktai. Straipsnio autoriai, remdamiesi metaanalizės, lyginamosios analizės, atvejo analizės ir kitais mokslinio tyrimo metodais, esamomis teorinio modeliavimo ir ekspertinio vertinimo galimybėmis, straipsnyje siekia išryškinti bendrąsias Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos veiklos, formuojant viešųjų organizacijų galimybes, rengiantis pokyčių valdymui, pačių pokyčių valdymo proceso sąlygas ir jiems įtaką darančius esminius veiksnius bei faktorius. Pasirinktas atvejo vadybos analizės metodas leidžia mėginti atskleisti ir klasifikuoti pokyčių valdymo specifiką ir ypatumus, t. y. valdymo procesų modernizavimo reformavimą vienoje iš pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įstaigų – Vilniaus Centro poliklinikoje bei pateikti savitą viešųjų paslaugų teikimo kaitos modernizavimo struktūrinę dekompoziciją. [Iš leidinio]

ENAnalyzing the evolution of modern public management decomposing stage, it can be stated that the global change management presuppose the modernization reform is not easily identified on the organization‘s internal and external activities of diversity factors. The management of change, modernization reforms innovative nature, as a procedural phenomenon has a certain vector is limited to certain actions amplitude that exist more organizations in the internal environment. Such as internal change management capability modeling factors in addressing the twenty-first century public sector change modeling issues permits at least partial plan strategic change management cycles, anticipate potential risks, identification of internal conflicts and innovative provisions in organizations. Health care quality is determined not only resources, technical institutions access (provided a variety of services, level of medical technology, medical equipment capability), and flexible modern management principles can be applied in the health care work management.Vilnius Centro Outptient Clinic introduced a case management model that is unique because it is designed based on the characteristics of the two models – the primary health care model and the agent model. Health care model for the health service demand increase, preventive activities of doctors‘ offices to develop and service access barriers reduction. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-17-16-2-01
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Vaiko teises siekiančio užtikrinti atvejo vadybininko atsakomybė ir kylantys iššūkiai: patirčių analizė / Vida Gudžinskienė, Auksė Šinkevičė. Social inquiry into well-being 2023, 21, 1, p. 41-61.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67189
Updated:
2018-12-17 14:15:00
Metrics:
Views: 25    Downloads: 13
Export: