Prezidentinė retorika: Dalios Grybauskaitės ir Baracko Obamos kalbų raktažodžių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prezidentinė retorika: Dalios Grybauskaitės ir Baracko Obamos kalbų raktažodžių analizė
In the Journal:
Vertimo studijos. 2016, t. 9, p. 75-94
Keywords:
LT
Dalia Grybauskaitė.
Summary / Abstract:

LTPrezidentų retorika tiriama jau ne vieną dešimtmetį ir pastaraisiais metais sulaukia didesnio kalbininkų, politologų ir kitų sričių mokslininkų dėmesio. Jie, remdamiesi lingvistiniu ir (arba) politologiniu požiūriais, atlieka politikų kalbų analizę, siekdami nustatyti kalbų raktažodžius, įvairių leksinių vienetų savybes bei ypatumus ir kt. Straipsnyje nagrinėjamos dviejų prezidentų – Dalios Grybauskaitės ir Baracko Obamos – inauguracinės kalbos ir metiniai pranešimai, daugiausia dėmesio skiriant prezidentų kalboms ir jų kalbų raktažodžiams, nustatytiems naudojantis programinių priemonių paketu WordSmith Tools. Remiantis nustatytais kalbų raktažodžiais ir palyginus prezidentų inauguracines kalbas ir metinius pranešimus, straipsnyje pristatomi dviejų prezidentų kalbų ir retorikos ypatumai. Siekiant šio tikslo buvo taikomi kalbų kiekybinės, kokybinės (kalbų turinio) ir lyginamosios analizės metodai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Barackas Obama; Dalia Grybauskaitė; Dažninių žodžių sąrašas; Diskurso analizė; Grybauskaitės kalba; Kiekybinė kalbos analizė; Obamos kalba; Prezidentas; Prezidento kalba; Raktažodis; Raktažodžių dažnumo sąrašas; Referencinis tekstynas; Barack Obama; Dalia Grybauskaitė; Discourse analysis; Key word list; Key-word; Language of Obama; Language of president; Language og Grybauskaitė; President; Quantitative anlysis of speach; Reference corpus; Word list.

ENRhetoric of presidents have been analyzed for several decades and in recent years has attracted even more attention from linguists, political scientists and scientists of other fields. On the basis of linguistic and (or) political science approach, they analyze political speeches in order to determine keywords, features as well as characteristics of various lexical units etc. The article examines inaugural speeches as well as annual reports of two presidents Dalia Grybauskaitė and Barack Obama, focusing on presidential speeches and their keywords, which were identified using WordSmith Tools software package. On the basis of identified keywords and comparison of the inaugural speeches and annual reports of the presidents, the article presents features of rhetoric and speeches of the two presidents. For this purpose, methods of quantitative, qualitative (speech content) and comparative analysis were applied.

DOI:
10.15388/VertStud.2016.9.10434
ISSN:
2029-7033
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67177
Updated:
2018-12-17 14:12:43
Metrics:
Views: 35    Downloads: 8
Export: