Lietuvos 6–7 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sužalojimų namuose paplitimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos 6–7 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sužalojimų namuose paplitimas
Alternative Title:
Lithuanian 6-7 years old children, educated in primary school and privacy education programmes, home related injuries
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2017, Nr. 3 (78), p. 74-80
Keywords:
LT
Sveikatos ugdymas / Health education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti 6–7 metų amžiaus vaikų, lankančių Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias įstaigas (toliau tekste – ikimokyklinio ugdymo įstaiga), sužalojimų namuose paplitimą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas 6–7 metų amžiaus vaikų sužalojimų namuose paplitimo tyrimas dalyvaujant 23 Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurams. Apklausai naudota tyrėjų sudaryta anketa, vertinanti respondentų sociodemografinius rodiklius, vaikų sužalojimų paplitimą bei sužalojimų rizikos ir prevencinius aspektus namų aplinkoje. Anoniminėje anketinėje apklausoje dalyvavo 550 6–7 metų amžiaus vaikų tėvų / globėjų. Rezultatai. Sužalojimų namų aplinkoje patyrė 64 proc. 6–7 metų amžiaus vaikų. Statistiškai reikšmingai dažniau sužalojimų patyrė berniukai nei mergaitės (p=0,002): atitinkamai 71,3 proc. berniukų ir 58,2 proc. mergaičių. Pagal vaikų amžių sužalojimų paplitimas panašus. Keturiose vaikų tėvų / globėjų amžiaus grupėse sužalojimų paplitimas panašus – apie 50 proc. Daugiausia sužalojimų patyrė vaikai tų tėvų, kurių išsilavinimas aukštasis (74,4 proc.), mažiausiai – vaikai, kurių tėvų išsilavinimas vidurinis (50 proc.) (p=0,016), bei vaikai, kurių šeimose vienam nariui tenka 2001 Lt (579,53 EUR) (p=0,55). Sužalojimų struktūroje vyrauja kritimai (52,7 proc. visų sužalojimų; 95 proc. PI [47,3–58,1]), įsipjovimai / įsidūrimai (47 proc.; 95 proc. PI [41,7–52,4]), nudegimai / nusiplikinimai (25,4 proc.; 95 proc. PI [20,7–30,0]). Išvados. Sužalojimų namuose paplitimas skiriasi pagal vaikų lytį ir tėvų išsilavinimą, o pagal kitus sociodemografinius rodiklius – panašus. Sužalojimų struktūroje vyrauja kritimai, įsipjovimai / įsidūrimai ir nudegimai / nusiplikinimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sužalojimai namuose; Sužalojimų paplitimas; Vaikai; 6-7 years old children; Children; Home injures; Home injuries; Prevalence.

ENObjective – to evaluate the prevalence of home related injuries amongst 6–7 years old children attending preschool education establishments in Lithuania. Methods applied. Anonymous questionnaires were given to parents/adopters of 6–7 years old children who lived in 23 Lithuanian district municipalities. The final study sample consisted of 550 respondents. Methods of the statistical analysis were: descriptive statistics, Pearson χ 2 test or Fisher exact test when n<0.05 for categorical data), Mantel-Haenszel test for tendency. The reliability coefficient p<0.05. Results. The prevalence of home related injuries was 64 %, 95 % CI [59.9-68,1]. Boys suffered injuries more often than girls (p=0.002), children with parents/adopters with higher and post-secondary education suffered injuries more often than children with pearents/adopters with lower education (p=0.016). The most common injuries were fall (52.7 %, 95 % CI [47.3–58.1]), cut/prick (47 %, 95 % CI [41.7–52.4]), burn/scald (25.4 %, 95 % CI [20.7–30.0]). Conclusions. The differences according children sex and parents/adopters education and prevalence of home related injuries were found. According other social and demographic characteristics there were no differences. Most common injuries were falls. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67175
Updated:
2021-02-24 10:10:09
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: