Savivaldybių atstovų ir visuomenės sveikatos biurų specialistų veiklos nustatant ir mažinant sveikatos netolygumus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių atstovų ir visuomenės sveikatos biurų specialistų veiklos nustatant ir mažinant sveikatos netolygumus
Alternative Title:
Activities of representatives of municipalities and specialists of public health bureaus in monitoring and reducing health inequalities
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2017, Nr. 1 (76), p. 61-67
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Kompetencijos / Competencies; Sveikata / Health; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTikslas – išaiškinti savivaldybių atstovų ir visuomenės sveikatos specialistų nuomonę apie sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo veiklas. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas 2015 m. visuomenės sveikatos biuruose ir savivaldybių administracijose. Tyrime dalyvavo savivaldybių gydytojai, sveikatos skyrių darbuotojai, visuomenės sveikatos biurų administratoriai ir visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos stiprinimo bei vaikų ir jaunimo sveikatos skyrių specialistai. Anoniminės anketinės apklausos metu gauta 150 užpildytų anketų (atsako dažnis 47,2 proc.). Duomenys analizuoti naudojant SPSS 20.0 programą. Tyrimo rezultatai. Tik trečdalis respondentų nurodė, kad sveikatos netolygumų mažinimo klausimai įtraukiami į jų institucijos strateginio planavimo dokumentus, sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo veiklos atsispindi jų institucijos metiniuose planuose. 40,8 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad netolygumų mažinimo veiklos įgyvendinamos praktikoje ir jų institucijose skiriamas ar iš dalies skiriamas finansavimas priemonėms, prisidedančioms prie sveikatos netolygumų nustatymo ir (ar) mažinimo. Savivaldybėse dirbančių specialistų ir visuomenės sveikatos biurų darbuotojų nuomonės statistiškai reikšmingai skyrėsi: visuomenės sveikatos biurų darbuotojai dažniau nei savivaldybių specialistai teigė, kad sveikatos netolygumų mažinimo klausimai įtraukiami į institucijos metinius veiklos planus (atitinkamai 34,2 ir 20,6 proc.) ir jų institucijoje sveikatos netolygumų veiklos įgyvendinamos ir praktikoje (atitinkamai 48,2 ir 23,5 proc., p<0,05).Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad jų institucijoje yra didelis poreikis gerinti sveikatos netolygumų stebėseną, du trečdaliai pažymėjo didelį poreikį kelti savo kvalifikaciją sveikatos netolygumų srityje, tačiau galimybes kelti kvalifikaciją sveikatos netolygumų srityje įvertino kaip mažas ar vidutines. Išvados. Savivaldybių administracijų atstovų ir visuomenės sveikatos biurų specialistų nuomone, siekiant nustatyti ir mažinti sveikatos netolygumus būtina stiprinti kompetencijas ir gebėjimus sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo veikloms įgyvendinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gebėjimai; Savivaldybės lygmuo; Sveikatos netolygumai; Sveikatos netolygumų nustatymas ir mažinimas; Competencies; Health inequalities; Municipality level.

ENAim – to evaluate attitudes of municipal level public health specialists regarding the activities in monitoring and reducing health inequalities. Material and methods. Study was carried out in March 2015. Questionnaires were distributed to municipality health administrators (municipality doctors), executives and other specialists of public health bureaus. Response rate was 47.2 %. (150 questionnaires were returned). Statistical analysis was performed using SPSS 20.0. Results. Only one third of all respondents declared, that tackling of health inequalities are mentioned in strategic documents of their institutions and annual activity plans. 40.8 % of study participants revealed, that they perform some activities aimed at health inequalities and their institutions provide financial support for monitoring and/or reducing health inequalities. Statistically significant differences were observed between responses of different groups of the respondents. More specialists from public health bureaus as compared to those employed at municipality level, declared that the objective of tackling health inequalities are included in strategic planning documents of their institutions (34.2 % and 20.6 % respectively; p<0.05) and these activities are implement in the practice (48.2 % and 23.5 %; p<0.05). More than half of the respondents emphasized, that there is an urgent need for improvement of health inequalities monitoring. Two-thirds of study participants mentioned the need for capacity building in area of health inequalities. However, the same proportion the respondents complained, that they have only limited possibilities to achieve some changes regarding health inequalities. Conclusions. Representatives of municipalities and public health bureaus agreed, that there is a need to improve competencies in monitoring and reducing health inequalities, if we expect to reduce health inequalities. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67151
Updated:
2021-02-24 10:15:19
Metrics:
Views: 6
Export: