"Kailiukų bylos" pamokos: keli klausimai perskaičius Europos žmogaus teisių teismo sprendimą byloje Jucys v. Lietuva

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Kailiukų bylos" pamokos: keli klausimai perskaičius Europos žmogaus teisių teismo sprendimą byloje Jucys v. Lietuva
In the Journal:
Justitia. 2008, Nr. 2, p. 2-12
Keywords:
LT
Nuosavybė / Ownership; Tarptautinė teisė / International law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTDauguma bylų, kurias Lietuva iki šiol yra pralaimėjusi Europos žmogaus teisių teisme (toliau ir EŽTT), vienaip ar kitaip susijusios su baudžiamąja teise ir baudžiamuoju procesu (iki 2008 m. vidurio EŽTT jau yra priėmęs sprendimus daugiau kaip keturiasdešimtyje bylų, kuriose Lietuvos Respublika buvo kaltinama pažeidusi Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (toliau - Konvencija). Privatinės teisės srityje Lietuva patyrė tik kelias nesėkmes. Viena iš naujausių civilinių bylų, papildžiusių Lietuvos pralaimėtų atvejų sąrašą, - Jucys v. Lietuva. Nors joje keltas dviejų Konvencijoje įtvirtintų garantijų - teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką ir nuosavybės teisės - pažeidimo klausimas, ši įdomi byla nesulaukė nuodugnesnių teisinių diskusijų ir analizės Lietuvoje. Tačiau kad ir kaip būtų, ji, kaip ir kiekviena EŽTT pralaimėta byla, yra svarbi tiek bylos šalims, tiek (ir ypač) visuomenei. Viena, kiekvienas pralaimėjimas Strasbūro Teisme pirmiausiai tampa pamoka pačiai valstybei, jos institucijoms ir pareigūnams - valstybė privalo daryti atitinkamas išvadas ir imtis reikiamų veiksmų, kad ateityje nebūtų analogiškų Konvencijos pažeidimų. Kita, pripažinimas valstybę pažeidus Konvenciją nuo valstybės institucijų neteisėtų veiksmų nukentėjusiems asmenims suteikia naujų vilčių anksčiau ar vėliau taip pat apginti savo teises.Galiausiai valstybės pralaimėta byla yra savitas nacionalinės teisinės sistemos vertinimo matas, pagal kurį vertintina mūsų valstybės institucijų ir pareigūnų veikla ir kuris leidžia prognozuoti jau iškeltų ar būsimų civilinių bylų galimą baigtį bei modeliuoti nagrinėjamų ar būsimų civilinių bylų strategiją ir taktiką. Šiuo straipsniu siekiama išsamesnės „kailiukų bylos“ analizės tiek civilinio proceso, tiek civilinės teisės atžvilgiu bei atsakyti į kelis klausimus, kylančius skaitant Europos žmogaus teisių teismo ir Lietuvos teismų šioje byloje priimtus sprendimus: pirma, ar buvo galima apskritai išvengti tokios bylos Europos žmogaus teisių teisme ir ką galėjo padaryti Lietuvos teismai, kad tokios bylos nebūtų buvę; antra, ar buvo tinkamai taikomos Lietuvos civilinės teisės normos; trečia, ar turėtų būti daromi kokie nors nacionalinės statutinės teisės pakeitimai po šios bylos pralaimėjimo; ketvirta, ar EŽTT taikomi gynybos būdai neskatina naujų bylų nacionaliniuose teismuose, taip pat kitus proceso ir materialinės teisės klausimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Byla Jucys v. Lietuva; Bylos išnagrinėjimas per protingą laiką; Civilinis procesas; Europos Žmogaus Teisių Teismas (European Court of Human Rights); Jucys v. Lietuva; Nuosavybės teisė; Žala; Case Jucys v. Lithuania; Civil procedure; Damage; European Court of Human Rights; Investigation of the case within a reasonable time; Jucys v. Lietuva; Property rights.

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Compensation for wrongful convictions in Lithuania / Simona Drukteinienė. Compensation for wrongful convictions: a comparative perspective / edited by Wojciech Jasiński, Karolina Kremens. London: Routledge, 2023. p. 117-136.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67132
Updated:
2018-09-01 18:57:39
Metrics:
Views: 32
Export: