Neturtinės žalos identifikavimo ir įrodinėjimo problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neturtinės žalos identifikavimo ir įrodinėjimo problemos
In the Journal:
Justitia. 2008, Nr. 2, p. 25-35
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTGausėjant Lietuvos teismų neturtinės žalos kompensavimo bylų nagrinėjimo praktikai, plečiantis jose kylančių ir nedelstino sprendimo reikalaujančių probleminių tiek materialinių, tiek procesinių klausimų spektrui ir neturtinės žalos institutui tampant nepaprastai aktualiu, įdomiu ir net „populiariu“ teisiniu reiškiniu, kyla poreikis moksliniu lygmeniu gvildenti įvairius jo norminio reguliavimo ir praktinio įgyvendinimo aspektus, ieškoti konstruktyvių, racionalių, logiškai ir teisiškai pagrįstų atsirandančių problemų sprendimo būdų, kad būtų užtikrintas sklandus neturtinės žalos kompensavimo, kaip asmens pažeistų teisių gynimo būdo, taikymo mechanizmas. Šiam tikslui pasiekti būtinas tinkamas ne tik pačios neturtinės žalos, kaip teisinės kategorijos, sampratos ir paskirties suvokimas, bet ir civilinės teisės normų, reglamentuojančių atsakomybę už neturtinę žalą ir inter alia reikalaujančių kiekvienu atveju identifikuoti esant vieną iš esminių jos sąlygų - fizinius ir dvasinius išgyvenimus, kančias ir kitus neigiamus nematerialius padarinius, taikymas.Straipsnyje kaip tik ir analizuojama neturtinės žalos, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, nustatymo problematika, iki šiol stokojusi teisės doktrinos dėmesio, o būtent įvardijami fizinio skausmo ir emocinių kančių buvimo įrodinėjimo sunkumai, pristatomos galimos materialinio ir procesinio pobūdžio teisinės priemonės jiems įveikti, įvertinamas tokių priemonių veiksmingumas ir „prigijimo“ mūsų jurisprudencijoje galimybės, siūlomos konkrečios teorinio ir praktinio pobūdžio rekomendacijos, kurios, atsižvelgiant į dabartinį neturtinės žalos instituto funkcionavimo Lietuvos teisėje etapą ir ypač į Lietuvos teismų praktikos realijas bei tendencijas, palengvintų neturtinės žalos fakto identifikavimo įrodinėjimo procesą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Civilinė atsakomybė; Fiziniai ir dvasiniai išgyvenimai; Neturtinė žala; Įrodinėjimo procesas; Civil liability; Civil procedure; Non-pecuniary damage; Physical and spiritual sufferings; Process of prove.

ISSN:
1392-5709
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67128
Updated:
2020-04-18 07:25:36
Metrics:
Views: 12
Export: