Signatarų liudijimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Signatarų liudijimai
Alternative Title:
Testimony of signatories
In the Journal:
Kultūros barai. 2016, Nr. 1, p. 75-78
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami ir cituojami Vasario 16-osios Akto signatarų liudijimai. Aleksandras Stulginskis, rašydamas apie 1918 m. vasario 16 d. įvykusį rytinį Lietuvos Tarybos posėdį, teigė, kad buvo pasirašyti du Akto egzemplioriai. Jonas Vailokaitis teigė, kad į posėdį visi atėjo rimtai nusiteikę ir žinojo, kad tekstas suderintas, prašoma pasirašyti jį abėcėlės tvarka. Petras Klimas rašė, kad vasario 16 d. penktą valandą po pietų Jurgis Šaulys "pranešė mūsų nutarimą" okupacinei valdžiai ir prašė leidimo paskelbti jį spaudoje. Jurgis Šaulys prisiminimuose rašė, kad vasario 16 d. vakarą "deklaracijos tekstas" buvo nuneštas Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovui prie okupacinės valdžios Vilniuje Georgui von Boninui, prašant apie jo turinį pranešti reicho vyriausybei. Kitas jos egzempliorius vakare nusiųstas Mattiasui Erzbergeriui. Kazimieras Šaulys teigė, kad vasario 17 d. įteikęs Akto originalą Kaune rezidavusiam Lietuvos civilinės valdžios šefui Friedrichui von Falkenhausenui, prašydamas perduoti jį reicho vyriausybei, o kitas egzempliorius atsidūrė reichstage, aplenkdamas Kauną. Keliamas klausimas, ar yra tikimybė, kad Vasario 16-osios Akto originalas tos dienos vakare buvo išgabentas į Berlyną arba 17 d. per Kaune buvusią kaizerinę administraciją perduotas reicho valdžiai Berlyne. Kad būta vokiško originalo, netiesiogiai nurodo 1918 m. vasario 16 d. įrašas Basanavičiaus užrašų knygelėje. Galbūt vokišką variantą, lygiagretų lietuviškajam, Tarybos nariai pasirašė privačiai, ne posėdžių metu. Žinojimas, kad reikėtų ieškoti dviejų Akto originalų, nuteikia viltingiau, negu tikintis vieno.Reikšminiai žodžiai: Basanavičius Jonas; Lietuvos Nepriklausomybės aktas; Lietuvos Taryba; Nepriklausomybės aktas; Signataras; Vasario 16; 16 February 1918; Act of Independence; Basanavičius Jonas; Council of Lithuania; Lithuanian indpendence act; Signatory.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67122
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 20    Downloads: 10
Export: