Nuo pirmojo aušrininko iki patriarcho

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuo pirmojo aušrininko iki patriarcho
Alternative Title:
From the founder of "Aušra" to the patriarch of the Lithuanian nation
In the Journal:
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami pagarbos ženklai Jono Basanavičiaus asmenybei. "Aušros" legenda ir simboliu daktaras pripažintas 1908 m. pavasarį per 25-ųjų jos metinių minėjimą Vilniuje. Basanavičiaus 60-metį Vilniaus lietuvių visuomenė minėjo ilgiau negu pusę metų. 1911 m. lapkritį spaudoje išspausdintos gimtadieniui skirtos publikacijos. Pabrėžta "Aušros" reikšmė, išskirtas ekonominio pagrindo tautiniam sąjūdžiui kūrimas, ištikimybės Lietuvai idėja, tačiau ne visais atvejais pritarta jo pasirinktai lietuvybės įgyvendinimo taktikai. Pabrėžiami daktaro nuopelnai kovojant su polonizacija, endekų spaudos puolimai. 70-mečio minėjimas vyko, Lietuvai jau esant nepriklausomai, bet lenkų užimtame Vilniuje. Valdantieji nebuvo linkę plačiau priminti visuomenei apie Vilniuje gyvenusį Basanavičių. Iniciatyvos pagerbti Basanavičių ėmėsi Tautinio sąjūdžio veteranai. Jubiliejui skirtų tekstų atsirado Amerikos lietuvių spaudoje. 1922 m. kovo 14 d. Basanavičius išrinktas Lietuvos universiteto garbės nariu ir profesoriumi, kitų metų vasario 28 d. Medicinos fakultetas suteikė garbės daktaro vardą. Pripažinimo valstybės lygiu daktaras nesulaukė, nebuvo apdovanotas jokiu ordinu. 1926 m. lapkričio 5 d. Kauno universitete posėdžiavo 75-mečio jubiliejaus organizacinis komitetas ir ragino palaikyti Vilniečių sąjungos rinkliavą Basanavičiaus fondui, numatyta skaityti paskaitas universitete, Karo muziejuje, švietimo įstaigose, parodyti spektaklį, pritaikytą jubiliejui, prašyti, kad Seimas dalį posėdžio skirtų Basanavičiui paminėti. Jubiliejinių renginių eigą sudrumstė lapkričio 21 d. studentų demonstracija Karo muziejaus sodelyje, išvaikyta policijos.Reikšminiai žodžiai: Aušra; Basanavičius, Jonas; Jonas Basanavičius; Jubiliejus; Minėjimas; Tautinė sąmonė; Vilnius; Auszra; Basanavičius, Jonas; Commemoration; Jonas Basanavičius; Jubilee; National consciousness; Vilnius.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67117
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: