Mergaičių fizinio aktyvumo ugdymas paauglystėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mergaičių fizinio aktyvumo ugdymas paauglystėje
Alternative Title:
Education of girls‘ physical activity in adolescence
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2016, Priedas Nr. 2, p. 34-39
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport; Sveikatos ugdymas / Health education.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – ištirti nesportuojančių mergaičių fizinio aktyvumo raiškos ypatumus įvairiais metų laikais ir jo didinimo edukacines galimybes laisvalaikiu. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tiriamąją imtį sudarė 24 aštuntų klasių nesportuojančios mergaitės. Eksperimentinėje (E) grupėje mergaičių fizinis aktyvumas (FA) skatintas vykdant mūsų parengtą edukacinę FA programą, kuri buvo įgyvendinama įvairiomis mokinėms priimtinomis formomis. Kontrolinės (K) grupės mergaitės edukacinės FA programos pratybose nedalyvavo. Naudotas FA nustatymo prietaisas – žingsniamatis „Beurer AS 50“. Mergaičių FA tyrimas atliktas įvairiais metų laikais: rudenį, žiemą, pavasarį ir vasarą (registruotas abiejose grupėse 4 kartus po 2 savaites). FA tyrimo metu mergaitės žingsniamatį nešiojo ant riešo. Tyrimo duomenims apskaičiuoti taikyta SPSS for Windows 17 programa. Tyrimo rezultatai. Nustatyta, kad rudenį K grupės mergaitės buvo fiziškai aktyvesnės nei E grupės mergaitės (p>0,05). Žiemą didžiausias FA (daugiau nei 14 tūkst. žingsnių) nustatytas ketvirtadieniais tiriamųjų E grupėje. Kitomis dienomis statistiškai reikšmingų skirtumų tarp grupių nenustatyta. Pavasarį visomis savaitės darbo dienomis nustatyti patikimai reikšmingi skirtumai tarp E ir K grupių FA rezultatų (p nuo 0,000 iki 0,025). Didžiausias E grupės mergaičių FA buvo ketvirtadieniais – beveik 20 tūkst. žingsnių per parą. E grupės aštuntokės buvo daug aktyvesnės pavasarį negu rudenį ir žiemą, o K grupės tiriamųjų FA pavasarį padidėjo nedaug (794 žingsniais per dieną), lyginant su FA žiemą. Vasaros metu stebima ryški E grupės mergaičių FA didėjimo tendencija. Lyginant E ir K grupių rezultatus darbo dienomis, nustatyti patikimai reikšmingi skirtumai kasdien (p=0,000).Didžiausias FA E grupėje išliko ketvirtadieniais (daugiau nei 17 tūkst. žingsnių per dieną), kai buvo vykdomi edukaciniai FA užsiėmimai. Išvada. Nustatyta, kad E grupės mergaičių FA didėjo ir mokslo metų pabaigoje buvo daugiau nei 4 tūkst. žingsnių didesnis nei K grupės mergaičių (p<0,001). [Iš leidinio]

ENThe aim of the study. The development of pupils‘ physical activity in the context of synergy of contemporary computerisation, new technologies, and inactive lifestyle is an extremely important health promotion task. As emphasised in specialist literature, adolescent girls are physically more passive than boys, therefore, it is necessary to look for new physically active forms of recreation. In recent years, studies of the significance of physical activity (hereinafter: PA) and its impact on pupils‘ health have been increasing, however, there is a shortage of objective empirical research in the PA education of pupils who do not go in for sports. The aim of the paper is to examine the trends and characteristics of non-formal PA education of girls who do not go in for sports. Material and methods. The sample consisted of 24 girls of Form 8 who did not go in for sports. In the experimental group, an educational PA programme developed by us was implemented through different PA forms acceptable for the girls and contemporary education methods. The girls‘ PA expression was studied in different seasons: in autumn, winter, spring, and summer. Results and conclusions. It was established that the PA of the girls from the experimental group, where the educational programme was implemented, tended to grow and at the end of the school year was more than 4,000 steps higher than that of the girls in the control group (p <0,05). It has to be noted that the PA education programme made a positive impact not only on the girls‘ general PA and the development of knowledge and abilities, but also on their attitudes and on health-favourable behaviour education. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67109
Updated:
2022-02-24 09:52:12
Metrics:
Views: 62    Downloads: 5
Export: