Функции гражданского-процессуального института судебных расходов

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Функции гражданского-процессуального института судебных расходов
Alternative Title:
Functions of the institute of civil procedure litigation costs
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama civilinio proceso teismo išlaidų instituto problematika, aptariamas materialinis teismų ir arbitražų aprūpinimas civilinio proceso metu Lietuvoje ir Rusijoje, lyginami jo ypatumai. [...] Diskutuojama apie tai, jog norint įvesti naujus mokesčius reikia bent vienos priežasties tai padaryti, o tam kad būtų atsisakyta tam tikrų mokesčio, reikia dar daugiau priežasčių. Taigi galima būtų teigti, kad pilnas valstybės teismo išlaidų civilinio proceso teisme ir arbitraže finansavimas, įskaitant ir advokatui apmokėti skirtas išlaidas bei siekiant išsaugoti aukštą teisminės sistemos efektyvumo lygį, yra beveik neįmanomas. Tai lemia ne tik valstybės riboti materialiniai ištekliai, bet ir psichologiniai aspektai, kalbant apie skirtingą advokatų, kuriems yra nustatytas valstybės atlyginimas ir kuriems yra mokamas valandinis atlygis, darbo kokybę. Tai patvirtina ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių, kuriose teismų sistema išlaikoma iš mokesčių mokėtojų mokesčių, praktika. [...].Reikšminiai žodžiai: Teismo išlaidos; Civilinis procesas.

ENThe article deals with the issues of the institute of civil process litigation costs, discusses the provisioning of courts and arbitration during civil process in Lithuania and Russia, comparing its specific features. [...] The article presents a discussion that in order to introduce new taxes, there must be at least one reason to do so, and abandoning a tax requires a great deal more reasons. Therefore it can be said that complete funding of civil process litigation costs in court or arbitration is virtually impossible. This is caused both by the limited resources of the state and psychological aspects when it comes to the varying quality of work of counsellors that are paid a fixed salary by the state and receive remuneration on an hourly basis. This is proven by the practice of both Lithuania and other countries where the court system is maintained with taxpayer money. [...].

ISBN:
5958401041
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6710
Updated:
2013-04-28 16:28:47
Metrics:
Views: 19
Export: