Lietuvos valdžia ir lenkų autonomijos problema : 1990 m. ruduo - 1991 m. vasaros pradžia

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos valdžia ir lenkų autonomijos problema: 1990 m. ruduo - 1991 m. vasaros pradžia
Alternative Title:
Lithuanian government and the problem of Polish authonomy: autumn 1990 and the beginning of summer 1991
In the Journal:
Keywords:
LT
20 amžius; Eišiškės; Šalčininkai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Lietuvos lenkų autonomijos problema 1990 m. rudenį – 1991 m. vasarą. Suvažiavimo Eišiškėse metu dauguma pasisakė už "teritorinio vieneto" Lietuvos sudėtyje įkūrimą. Deklaracija skelbė "Lenkų nacionalinio teritorinio krašto su savo statusu Lietuvos sudėtyje įkūrimą". 1990 m. rudenį Vilniuje didėjo konfrontacija tarp radikalesnių AT deputatų ir Vyriausybės. Lapkričio 24 d. sušauktame suvažiavime piktintasi Eišiškių nutarimais. Priekaištavo, kad Vyriausybė suteikė per daug įgaliojimų ir laisvių savivaldai ir kad nuolaidžiauja autonomistams. Lapkričio 29 d. priimtas sprendimas dėl lietuvių kalbos vartojimo raštvedyboje, lenkai apkaltino Lietuvą antilenkiškumu. "Administracinių teritorinių vienetų tiesioginio valdymo" įstatymas priimtas gruodžio 27 d.. Po 1991 m. sausio 13-osios LKP/SSKP populiarumas tarp lenkų ėmė mažėti. Lenkų politikai padarė ne vieną pareiškimą, palaikantį Lietuvos valstybingumą. Sausio 29 d. priimtas įstatymas "Dėl LR tautinių mažumų įstatymo pakeitimo" ir nutarimas "Dėl Valstybinės komisijos Rytų Lietuvos problemoms išnagrinėti išvadų". Iki gegužės 31 d. turėjo būti parengtas Lietuvos administracinio suskirstymo projektas. Valstybinė Rytų Lietuvos komisija įpareigota parengti "Vilniaus apskrities statuso projektą". Sausio 31 d. priimtas nutarimas "Dėl vardų ir pavardžių rašymo LR pase". 1991 m. pirmoje pusėje Lenkijos diplomatams prioritetinė buvo Vokietijos kryptis, o santykiai su Lietuva išliko "neoficialūs ir nepastovūs". Jie komplikavosi, kai 1991 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos AT nusprendė paleisti Vilniaus ir Šalčininkų rajonų tarybas, o netrukus 6 mėnesiams buvo įvestas tiesioginis valdymas.

ISSN:
0134-3106
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67098
Updated:
2022-01-04 20:39:18
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: