Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų pageidaujamos profesinės sveikatos paslaugos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų pageidaujamos profesinės sveikatos paslaugos
Alternative Title:
Occupational health services wished by blue-collar workers of Lithuanian manufacturing enterprises
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2016, Nr. 3 (74), p. 80-88
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apdirbamosios gamybos įmonės; Darbininkai; Profesinės sveikatos paslaugos; Blue-collar workers; Manufacturing enterprises; Occupational health services; Workers.
Keywords:
LT
Darbininkai; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Sveikata / Health.
EN
Blue-collar workers; Manufacturing enterprises; Workers.
Summary / Abstract:

LTTikslas. Išanalizuoti, kokių profesinės sveikatos paslaugų pageidauja Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojai. Medžiaga ir metodai. Atliktas aprašomasis momentinis tyrimas, kuriame dalyvavo 20-ies Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojai, dirbantys gamybiniuose padaliniuose. Naudotas instrumentas – „Anketa darbuotojams“. Užpildytos 377 analizei tinkamos anketos. Taikyti neparametriniai Pirsono χ2 homogeniškumo bei Mantelio ir Henzelio χ2 testai. Rezultatai ir išvados. 69,7 proc. respondentų pageidavo, kad per artimiausius 12 mėn. darbe apskritai būtų vykdomos sveikatos stiprinimo veiklos. Dažniausiai jie pageidavo fizinio aktyvumo skatinimo (44,1 proc.) ir streso darbe mažinimo (42 proc.) veiklų. Didėjant respondentų amžiui, jie statistiškai reikšmingai rečiau pageidavo, kad darbe apskritai būtų vykdomos sveikatos stiprinimo veiklos (Mantelio ir Henzelio χ2=5,5; p<0,05). 58,8 proc. respondentų pageidavo, kad jiems būtų teikiamos kitos profesinės sveikatos paslaugos apskritai, dažniausiai jie norėjo pirmosios pagalbos mokymų (24,7 proc.). Respondentų amžius neturėjo įtakos kitų profesinės sveikatos paslaugų pageidavimų dažniui. [Iš leidinio]

ENAim. To analyze which occupational health services are mostly wished by blue-collar workers of Lithuanian manufacturing enterprises. Material and methods. A descriptive cross-sectional study was performed, involving blue-collar workers of 20 Lithuanian manufacturing enterprises. The used instrument was called "Worker’s questionnaire". 377 questionnaires suitable for analysis were returned. The nonparametric Pearson’s chi-square and Mantel-Haenszel chi-square tests were used. Results and conclusions. 69.7 percent of the respondents wished occupational health promotion activities generally in the next 12 months. Most often they wished physical activity promotion activities (44.1 percent) and work-related stress reduction activities (42.0 percent). With increasing age, the respondents were significantly less likely to wish occupational health promotion activities generally (Mantel-Haenszel χ2=5,5; p<0,05). 58.8 percent of the respondents wished other occupational health services generally, most often – firstaid training (24.7 percent). The age of the respondents did not affect the frequency of their need for other occupational health services. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67092
Updated:
2021-02-24 10:04:31
Metrics:
Views: 11
Export: