Profesinės sveikatos paslaugų teikimo apimtis Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse ir jų nauda darbuotojams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinės sveikatos paslaugų teikimo apimtis Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse ir jų nauda darbuotojams
Alternative Title:
Extent of providing occupational health services in Lithuanian manufacturing enterprises and their benefit to the workers
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2016, Nr. 3 (74), p. 70-79
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTikslas. Įvertinti profesinės sveikatos paslaugų teikimo apimtį Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse ir jų naudą darbuotojams. Medžiaga ir metodai. Atliktas aprašomasis momentinis tyrimas, kuriame dalyvavo 20-ies Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojai, dirbantys gamybiniuose padaliniuose. Naudoti 2 instrumentai: „Įmonės apklausos protokolas“ ir „Anketa darbuotojams“. Užpildytos 377 analizei tinkamos anketos. Taikytas neparametrinis Pirsono χ2 homogeniškumo testas. Požymio vidurkių skirtumams tarp dviejų grupių įvertinti naudotas neparametrinis Mano ir Vitnio U testas. Rezultatai ir išvados. Per paskutinius 12 mėn. tik nedidelė dalis darbuotojų dalyvavo sveikatos stiprinimo darbe veiklose (3,8–13,3 proc.). Šios veiklos buvo naudingos daugumai dalyvavusių jose darbuotojų (71,4–91,3 proc.). Dažniausiai darbuotojai dalyvavo fizinio aktyvumo skatinimo veiklose (13,3 proc.), tačiau jose dalyvavo mažiau nei pusė (44,5 proc.) dirbančių žmonių, nurodžiusių, jog jų įmonės vykdė fizinio aktyvumo skatinimo veiklas. Kitų profesinės sveikatos paslaugų teikimo darbuotojams apimtis tokia: pirmosios pagalbos mokymų – 39,3 proc., darbuotojų supažindinimo su profilaktinio sveikatos tikrinimo rezultatais – 83 proc., paskiepijimo – 17,5 proc. Pirmosios pagalbos mokymai juose dalyvavusiems darbuotojams dažniausiai buvo naudingi (87,1 proc.). Kai kurios įmonių ir respondentų charakteristikos turėjo įtakos profesinės sveikatos paslaugų teikimo apimčiai, tačiau jos neturėjo įtakos šių paslaugų naudai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apdirbamosios gamybos įmonės; Darbininkai; Profesinės sveikatos paslaugos; Blue-collar workers; Manufacturing enterprises; Occupational health services; Workers.

ENAim. To assess the extent of providing occupational health services in Lithuanian manufacturing enterprises and their benefit to the workers. Material and methods. A descriptive cross-sectional study was performed involving blue-collar workers from 20 Lithuanian manufacturing enterprises. 2 instruments were used: "Enterprise’s survey protocol" and "Worker’s questionnaire". 377 questionnaires suitable for analysis were returned. The nonparametric Pearson’s chi-square test was applied. The nonparametric Mann–Whitney U test was used to calculate the average differences between two groups. Results and conclusions. In the last 12 months, only a small percentage of the workers participated in occupational health promotion activities (3.8 to 13.3 percent). The workers who participated in these activities mostly claimed that the activities were beneficial to them (71.4 to 91.3 percent). The workers most often participated in physical activity promotion activities (13.3 percent). However, in these activities participated less than a half (44.5 percent) of workers who indicated that these activities were implemented in their enterprises. The extent of providing other occupational health services to the workers was the following: firstaid training – 39.3 percent, introducing the results of preventive periodic health examinations – 83.0 percent, immunization – 17.5 percent. Most of the first-aid training participants claimed that the training was beneficial to them (87.1 percent). Some enterprise and respondent characteristics had an impact on the extent of providing occupational health services, but they had no impact on the benefit of these services. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67091
Updated:
2021-02-24 10:04:53
Metrics:
Views: 22
Export: