Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Gerichtsentscheidungen und Schiedssprüchen in Litauen

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Gerichtsentscheidungen und Schiedssprüchen in Litauen
In the Book:
Keywords:
LT
Teismai. Teismų procesai. Teismų knygos / Trials. Courts.
EN
Enforcement of courts desicions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra aptariama užsienio teismų bei arbitražo sprendimų pripažinimo bei vykdymo problematika Lietuvos civilinio proceso teisėje. Problematika yra analizuojama dviem aspektais . pripažinimas ir vykdymas vadovaujantis Europos Sąjungos teise bei pagal Lietuvos Civilinio proceso kodeksą. Straipsnyje yra pateikiama ne tik teorinė medžiaga, tačiau ir naujausia Lietuvos teismų praktika, kuri sudarė palankias sąlygas užsienio teismų sprendimų pripažinimo bei vykdymo proceso liberalizavimui, o taip pat įstatyminės bazės pasikeitimai, įsigaliojus naujajam Civilinio proceso kodeksui. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the problems of acknowledging and executing decisions of foreign courts and arbitrages in Lithuanian law of civil procedure. The problems are analysed in two aspects: based on the law of the European Union and the Civil Procedure Code of the Republic of Lithuania. The article delivers not only theoretical material, but also the newest practices of Lithuanian courts that form favourable conditions for the liberalisation of the acknowledgement and the execution of decisions made by foreign courts, and described changes of the legal base after the new Civil Procedure Code came into effect.

ISBN:
3830510772
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6709
Updated:
2013-04-28 16:28:46
Metrics:
Views: 12
Export: