Psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų tėvų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų tėvų / globėjų požiūris į psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Lietuvoje
Alternative Title:
Assess to mental health care services for children with mental, behavioural and emotional disorders according to their parents‘/legal guardians‘ opinion
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2016, Nr. 3 (74), p. 53-61
Keywords:
LT
Prekės ir paslaugos / Goods and services; Psichikos sveikata / Mental health; Sveikatos priežiūra / Health care; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas. Įvertinti tėvų / globėjų, auginančių psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus, požiūrį į Lietuvoje teikiamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Medžiaga ir metodai. Pusiau struktūruoto interviu metodu 2015 m. Vaiko raidos centre apklausti 6 tėvai / globėjai, kurių vaikai / globotiniai gavo psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Informantams pateikti klausimai apie pagalbos paieškos istoriją, nuomonę apie gautą pagalbą įvairiose šalies įstaigose ir organizacijose bei tolesnės pagalbos poreikius. Tyrimo duomenys transkribuoti ir analizuoti kokybinės turinio analizės metodu. Rezultatai ir išvados. Tyrimo rezultatai parodė, kad informantai, kurių vaikams diagnozuota psichikos ir elgesio sutrikimų, susidūrė su įvairiais paslaugų prieinamumo barjerais: trūko informacijos apie ligą bei prieinamą pagalbą; norint patekti pas specialistus valstybinėse įstaigose teko ilgai laukti, kartais šis laukimo laikotarpis tęsėsi iki vienerių metų; didelis atstumas, nes specializuota pagalba koncentruota didmiesčiuose; patiriamos finansinės išlaidos vykstant didelį atstumą iki paslaugų teikimo vietos ar kreipiantis dėl privačių paslaugų, kai norima greitesnės pagalbos. Tyrimas atskleidė Vaiko raidos centro pranašumą prieš kitas įstaigas, teikiančias paslaugas bei metodinę pagalbą psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams ir jų tėvams / globėjams, bei šeimos patirtus išgyvenimus, kai psichikos sutrikimą turintis vaikas laiku negavo reikiamos pagalbos. Informantai ateityje psichikos sveikatos priežiūros srityje pageidautų sisteminių pokyčių, kurie pagerintų paslaugų teritorinį prieinamumą, padidintų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kompleksiškumą bei skatintų vaikų, turinčių psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų, integraciją į visuomenę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Elgesio ir emocijų sutrikimai; Paslaugų prieinamumas; Psichikos; Psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimai; Vaikai ir paaugliai; Access to services; Behavioural and emotional disorders; Children and adolescents; Lithuania; Mental; Mental, behavioural and emotional disorders.

ENAim of the study was to evaluate the access to mental health care services for children with mental, behavioural and emotional disorders, according to their parents‘/legal guardians‘ perspective. Methods. 6 parents / legal guardians whose children received mental health care services were interviewed in Child Care Centre using semi-structured interview in 2015. Questions about patient story, received mental health services in the different institutions and organizations, also further needs were evaluated. Data was transcribed and analysed using the qualitative content analysis method. Results and conclusions. Results showed that informants having children with mental and behavioural disorders faced various barriers for accessibility to services: lack of information about the disorder and services available, long up to a year waiting time for a visit to a specialist in public institution, long travel distances for specialised services which were concentrated in the largest cities, as well as the financial costs of their remoteness from services and usage of private services for a faster psychological support. Study revealed informants‘ needs and future expectations as well as the Child Development Centre leading role in mental health care services and methodological support delivery for child and their parents, also family‘s experiences waiting for qualified mental health services. Parents expressed need for systemic changes in mental health care delivery, which would reduce geographical inequalities of mental health care services, to implement a comprehensive approach into mental health care and will improve integration into society the children’s with mental, emotional and behavioral problems. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67089
Updated:
2021-02-24 10:06:51
Metrics:
Views: 67    Downloads: 8
Export: