Aktualiausios mokyklų bendruomenių problemos mokinių rizikingos elgsenos kontekste – mokyklų vadovų požiūriu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktualiausios mokyklų bendruomenių problemos mokinių rizikingos elgsenos kontekste – mokyklų vadovų požiūriu
Alternative Title:
School principals opinion about the most relevant school communities problems in content of adolescents risk behaviour
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2016, Nr. 2 (73), p. 63-68
Keywords:
LT
Mokiniai; Mokykla; Mokyklos aplinka.
EN
Adolescents; School; School environment.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti 2010–2014 m. aktualiausias mokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių problemas mokinių rizikingos elgsenos kontekste mokyklų vadovų požiūriu. Tyrimo medžiaga ir metodai. Vykdytas tyrimas – tai sudėtinė Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinio mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ir gyvensenos tyrimo (angl. Health and Behavior of School Children) dalis. Iš viso į tyrimą įtraukti 129 mokyklų vadovai iš 25 savivaldybių. Duomenis apie mokyklas teikė patys mokyklų vadovai, o jei jų nebuvo – pavaduotojai ugdymui. Straipsnyje pateikiami aktualiausi pastarųjų dviejų tyrimų (2010–2014 m.) rezultatai. Iš viso vertinamu laikotarpiu apklausose dalyvavo 235 mokyklų vadovai. Rezultatai. Trečdalyje mokyklų mikrorajonų vyrauja nusikalstamumas, nemaža problema – girtavimas ir narkomanijos apraiškos, nuolatinis intensyvus eismas. Mokyklų vidaus bendruomenėje didžiausiomis problemomis įvardijamos mokinių patyčios (37,8 proc.), rūkymas mokyklos teritorijoje (31 proc.), fiziniai konfliktai, peštynės (11,9 proc.) ir mokinių patiriamas lėtinis nuovargis (19,1 proc.). 83,6 proc. mokyklų sveikatinimo veiklos ir priemonės įvardytos strateginiuose veiklos planuose, tačiau konkrečius uždavinius galėtų pateikti tik 69 proc. vadovų. Pastaruoju metu vis daugiau mokyklų įtvirtina siekį, kad patyčių ir diskriminacijos problema būtų reguliariai aptariama įvairiose pamokose (2014 m. 70,4 proc.; 2010 m. 58,5 proc.), o tai reikšminga įtraukiant pačius mokinius į patyčių prevenciją. Tik pusėje tirtų mokyklų vadovai aktyviai kviečia tėvus prisijungti ir kartu planuoti bei įgyvendinti mokyklos veiklas. Išvada. Aktualiausios mokyklų bendruomenių problemos yra patyčios, fiziniai konfliktai, rūkymas ir mokinių patiriamas lėtinis nuovargis. [Iš leidinio]

ENThe purpose. To evaluate the most relevant problems at school communities in content of adolescents risk behaviour 2010 - 2014 year. Methods and materials. This study is the part of World Health Organization‘s International Health behavior in school-aged children (HBSC) study. The material was collected from 129 school principals at 25 municipalities in 2014, and 114 school principals in 2010. These surveys were filled by school principal or deputy. Overall 235 school principals participated. Results. In one third of school environment prevails criminality, manifestations of alcoholism and drug addiction, constant heavy traffic. Inside the school community, the biggest problems referred to: bullying among students (37.8 %); smoking on school grounds (31.0 %); physical conflicts-fights (11.9 %); adolescents are tend to feel chronic fatigue (19.1 %). At 83.6 % of schools health activities are identified in the strategic school plans, but specific tasks can only provide 69 % of principals. Only half of the school communities actively invite parents to join the schoolbased health promotion activities. Conclusions. The most urgent problems at schools communities are bullying, physical conflicts, smoking and pupils experienced chronic fatigue. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67079
Updated:
2021-02-24 09:53:36
Metrics:
Views: 2
Export: