"Na, tai ir sukiesi": iš vaiko priežiūros atostogų į darbą grįžusių moterų patirtys ieškant darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Na, tai ir sukiesi": iš vaiko priežiūros atostogų į darbą grįžusių moterų patirtys ieškant darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros
Alternative Title:
"And so you twist": experiences of women searching for work-life balance after they return to work from parental leave
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2016, Nr. 1 (72), p. 47-56
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Sveikata / Health; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti moterų grįžimo į darbą iš vaiko priežiūros atostogų ir darbo bei asmeninio gyvenimo derinimo patirtis. Tyrimo medžiaga ir metodai. Kokybinio pobūdžio tyrimas buvo vykdomas remiantis grindžiamosios teorijos metodologija. Iš viso tyrime dalyvavo 10 Vilniaus mieste dirbančių moterų, kurios buvo grįžusios į darbą iš vaiko priežiūros atostogų. Duomenys buvo renkami pusiau struktūruoto interviu metodu. Tyrimo rezultatai. Tyrime dalyvavusios moterys grįžimą į darbą iš vaiko priežiūros atostogų išgyveno kaip intensyvų kelių etapų procesą. Šis procesas gali prasidėti dar prieš moterims grįžtant į darbą. Pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms darbe reikalingas adaptacijos laikotarpis, kurio metu svarbu, kad darbovietėje būtų sudarytos sąlygos atnaujinti savo darbo įgūdžius ir suvokti pakitusias atsakomybes bei darbo vaidmenį. Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą moterys apibūdino kaip būtinybę „suktis“ – tai taip pat atspindi intensyvų pusiausvyros tarp darbo ir asmeninio gyvenimo paieškos procesą. Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo patirtys moterų pasakojimuose atsiskleidė keliais aspektais – kaip vaidmenų, darbo ir šeimos gyvenimo derinimas ir „laiko sau“ skyrimas. Apibendrinimas. Siekiant, kad į darbą iš vaiko priežiūros atostogų grįžusios moterys galėtų sėkmingai derinti darbą ir asmeninį gyvenimą bei prisitaikyti prie pokyčių, svarbu, jog joms būtų suteikta laiko ir įvairialypės paramos darbe bei asmeniniame gyvenime. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas; Grįžimas į darbą; Moterų patirtys; Vaiko priežiūros atostogos; Experiences of women; Parental leave; Reconciliation of work and private life; Return to work; Work-life balance.

ENThe aim of the article is to reveal women’s experiences of their return to work from parental leave and their experiences of reconciling work and private life. Material and methods. We conducted qualitative study based on the approach of Grounded Theory Methodology. 10 women working in the city of Vilnius took part in semistructured interviews. They were employees who have returned to work from parental leave. Findings. Return to work from parental leave was experienced as an intensive process composed of several phases. The process may begin before the formal ending of parental leave. Furthermore, women were in need of an adaptation period after they returned to work. During the adaptation period, it was significant for the women to be able to renew their work skills, grasp their changed responsibilities and work role within the workplaces. Findings of the study also revealed that women experienced an intensive process of balancing work and life. They metaphorically described this process as a necessity to "twist". Reconciliation of work and private life was characterized by several aspects: balancing various roles, balancing work and family life, and sparing time for oneself. Conclusions. It is important to provide time resources as well as support from both work and personal life for women to be able to successfully reconcile work and private life and adapt to changes after they return to work from parental leave. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Prokreaciniai lūkesčiai ir jų įgyvendinimas: tikslinių grupių su tėvais tyrimas / Vilma Ražauskienė, Lina Šumskaitė. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 2021, Nr. 23, p. 41-53.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67072
Updated:
2021-02-24 09:57:20
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: