Mirtingumo nuo kepenų cirozės ir kepenų vėžio Lietuvoje alternatyvi prognozė taikant skirtingus alkoholio vartojimo scenarijus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mirtingumo nuo kepenų cirozės ir kepenų vėžio Lietuvoje alternatyvi prognozė taikant skirtingus alkoholio vartojimo scenarijus
Alternative Title:
Alternative prediction of mortality from liver cirrhosis and cancer in Lithuania using different alcohol consumption prevention scenarios
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2016, Nr. 1 (72), p. 20-28
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Prevencija / Prevention; Socialinės problemos / Social problems; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTikslas. Prognozuoti tikėtinus mirtingumo nuo kepenų cirozės ir kepenų vėžio rodiklius Lietuvoje, atsižvelgiant į skirtingą alkoholio vartojimo paplitimą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime taikyta australų sukurta Prevent prognozavimo sistema, kuri apskaičiuoja tikėtiną mirtingumą ateityje atsižvelgdama į dabartinę situaciją. Tyrime panaudoti duomenys apie Lietuvos demografinę padėtį, gyventojų mirtingumą, alkoholio vartojimo paplitimą ir šio rizikos veiksnio įtaką ligų atsiradimui. Mirtingumas prognozuotas keliais scenarijais: netaikant jokios intervencijos (tik atsižvelgiant į esamą alkoholio vartojimo paplitimą) ir taikant intervenciją (jeigu alkoholio vartojimas 20–64 m. amžiaus asmenų grupėje sumažėtų 5, 10, 20 ar 50 proc.). Rezultatai pateikiami kaip tikėtinas vyrų ir moterų mirtingumas (standartizuoti rodikliai ir jų pasikliautinieji intervalai) bei paamžinis mirtingumas. Rezultatai. Tyrimo rezultatai rodo, kad 50 proc. sumažinus alkoholio vartojimą mirtingumas nuo kepenų cirozės galėtų statistiškai reikšmingai sumažėti 13–14 proc., o mirtingumas nuo kepenų vėžio, kurio etiopatogenezėje didelį vaidmenį vaidina ir kiti rizikos faktoriai, reikšmingai nesumažėtų. Mirtingumas nuo kepenų cirozės mažėtų gana sparčiai, todėl intervencijų poveikis būtų pastebimas gana greitai (per ateinančius kelerius metus). Išvados. Prevencinės priemonės, mažinančios alkoholio vartojimą, būtų veiksmingos mažinant mirtingumą nuo kepenų cirozės. Mirtingumo nuo kepenų cirozės rodiklis yra tinkamas indikatorius norint stebėti alkoholio vartojimo prevencinių priemonių veiksmingumą. Prevent modelis naudingas prognozuojant mirtingumą, kai turima pakankamai duomenų apie populiaciją ir žinomas rizikos veiksnių ryšys su konkrečiomis ligomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alkoholio vartojimas; Išvengiamas mirtingumas; Kepenų cirozė; Kepenų citozė; Kepenų vėžys; Prevencija; Prognozė; Rizikos veiksniai; Alcohol consumption; Avoidable mortality; Liver cancer; Liver cirrhosis; Prediction; Prevention; Risk factors.

ENThe aim of the study was to predict avoidable mortality rates from liver cirrhosis and liver cancer in Lithuania, depending on the various prevalence of alcohol consumption. Material and methods. Prevent model was used to predict mortality depending on current demographic situation, population mortality, alcohol consumption prevalence and relationship between alcohol consumption and two liver diseases (liver cirrhosis and liver cancer). Mortality was calculated at two scenarios (reference and intervention). Intervention scenario was set to calculate mortality if prevalence of risk factor in ages 20–64 decreases by 5, 10, 20 of 50 percent. Results are provided as male and female mortality (standardized rates with 95 percent confidence intervals) and age-specific mortality. Results. If alcohol consumption decreases by 50 percent in ages 20–64, liver cirrhosis mortality would significantly decrease by 13–14 percent, but liver cancer mortality would not change significantly. Liver cirrhosis mortality would decrease rapidly and effect of interventions would be seen in a few years. Conclusions. Alcohol prevention would be effective to reduce liver cirrhosis mortality rates. This indicator is suitable to monitor the effectiveness of alcohol prevention. Prevent model is useful in mortality prediction when the amount of data about the population is adequate. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67069
Updated:
2021-02-24 09:59:27
Metrics:
Views: 55
Export: