Mirtingumo nuo apsinuodijimo psichoaktyviosiomis medžiagomis tendencijos Klaipėdos apskrityje 2010–2014 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mirtingumo nuo apsinuodijimo psichoaktyviosiomis medžiagomis tendencijos Klaipėdos apskrityje 2010–2014 m
Alternative Title:
Tendencies of mortality due to poisoning by psychoactive substances in Klaipėda region during the period of 2010–2014
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2015, Priedas Nr. 1, p. 96-101
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje gana plačiai paplitęs įvairių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas ir piktnaudžiavimas jomis. Neretai pasitaiko atvejų, kai piktnaudžiavimas baigiasi mirtinu apsinuodijimu. Tyrimo tikslas – nustatyti mirtingumo nuo apsinuodijimo psichoaktyviosiomis medžiagomis, išskyrus apsinuodijimus tik alkoholiu ar alkoholio surogatais, tendencijas Klaipėdos apskrityje 2010–2014 m. Medžiaga ir metodai. Tyrimui panaudota 2010–2014 m. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus autopsijų archyvinė dokumentacija. Duomenys rinkti pagal parengtą duomenų rinkimo anketą. Tyrimo rezultatai. Mirtingumas nuo apsinuodijimo psichoaktyviosiomis medžiagomis 2010–2014 m. Klaipėdos apskrityje svyravo nuo 1,2 atvejo iki 3 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tiriamuoju laikotarpiu mirtingumas Klaipėdos mieste buvo didesnis (p<0,05) negu visoje Klaipėdos apskrityje. Didžiąją dalį mirties priežasčių sudarė atsitiktiniai apsinuodijimai narkotikais ir psichodisleptikais. Biologiniuose mėginiuose dominavo opiatai, kurie sudarė 79,5 proc. visų rastų medžiagų. Mirusiųjų nuo perdozavimo amžiaus vidurkis buvo 34,2 m. Išvados. Mirtingumas nuo apsinuodijimo psichoaktyviosiomis medžiagomis Klaipėdos apskrityje išlieka ganėtinai aukštas. Apsinuodijimo priežastimi dažniausiai tampa opiatų grupės medžiagos. Miršta jauno, darbingo amžiaus asmenys. Tokia situacija reikalauja ryžtingų veiksmų ir efektyvių profilaktikos bei pagalbos priemonių, kurios padėtų sumažinti mirtingumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mirtingumas nuo apsinuodijimo; Opiatai; Psichoaktyviosios medžiagos; Mortality due to poisoning; Opioids; Psychoactive substances.

ENLithuania remains the country where the misuse of various psychoactive substances is widespread. Very often the cases occur when the drug abuse results in lethal poisoning. Objective of the research: to determine the tendencies of mortality due to psychoactive substances poisoning, excluding alcohol or alcohol substitute poisoning in Klaipeda region during the period of 2010-2014. Substance and methods. For this research the archival documentation of the State Forensic Medicine Service of Klaipėda Department were used. The data were collected according to the prepared data collection questionnaire. Results of the research: mortality due to poisoning by psychoactive substances in Klaipėda region during the period of 2010-2014 ranged from 1,2 cases per 100,000 population to 3,0 cases per 100,000 population. During the research period the mortality in Klaipėda city was higher (p>0,05) than in the whole Klaipėda region. The greatest number of mortality causes were occasional drug and psychodysleptics poisonings. In biological samples opioids prevailed that made 79,5 % of detected substances. The average age of the dead due to overdose was 34,2 years. Conclusions. The mortality due to poisoning by psychoactive substances in Klaipėda region remains high enough. The opioid-type substances prevail that have become the reason of poisoning. Death-rate is high among the young and able-bodied people. The present situation requires resolute actions, effective prevention, and the means of assistance that could help reduce mortality. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67068
Updated:
2021-02-24 09:24:58
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: